Guide - anslut till plattformen som producent

För att tillgängliggöra datamängder i plattformen ansluter du dig som producent. Här hittar du en beskrivning över hur du som producent ansluter dig till plattformen.

Teckna producentavtal

Följ dessa steg för att teckna producentavtal och personuppgiftsbiträdesavtal.

1. Ladda ned avtalen

Producentavtal

Producentavtalet är ett avtal som upprättas mellan producenten med Samordnaren för att ansluta till plattformen samt reglera de åtaganden som gäller vid plattformens användning.

Ladda ned Producentavtalet (nytt fönster)

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)

Om datamängden innehåller personuppgifter behöver producenten teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Lantmäteriet. PUB-avtalet behöver eventuellt uppdateras vid varje ny datamängd som producenten tillgängliggör.

Ladda ned Personuppgiftsbiträdesavtalet (nytt fönster)

2. Fyll i avtalen och skriv under

Fyll i dina uppgifter i avtalen och skriv sedan ut.

Följande uppgifter ska du ha med i Producentavtalet

  • Punkt 1 - Organisation och organisationsnummer
  • Punkt 14 - Underskrift

Följande uppgifter ska du ha med i PUB-avtalet

  • Punkt 1 - Organisation och organisationsnummer
  • Punkt 15 - Personuppgiftsansvarig - Namn, roll, telefonnummer, e-post
  • Punkt 16 - Underskrift
  • Bilaga A, punkt A3 - Typer av personuppgifter (länk till NGP-sidan)
  • Bilaga A, punkt A4 - Kategorier av registrerade
  • Bilaga B, punkt B8 - Incidenthantering - Namn, roll, telefonnummer, e-post

3. Scanna in avtalen

Scanna in avtalen och spara dem i formatet PDF.

4. Logga in

Logga in i Geotorget (nytt fönster) och gå vidare till NGP. Om du inte redan har ett konto så behöver du skapa ett nytt.

5. Klicka på Ansök i rutan Teckna producentavtal

6. Bifoga avtalen

  • Bifoga producentavtalet genom att klicka på "Bifoga underskrivet producentavtal".
  • Bifoga PUB-avtalet genom att klicka på "Bifoga underskrivet personuppgiftsbiträdesavtal".

7. Godkänn att du blir kontaktperson

Godkänn att du blir kontaktperson för producentavtalet.

8. Skicka in ansökan

Du kan nu följa ditt ärende under Mitt konto i Geotorget. Så länge det hanteras av Lantmäteriet har det statusen Behandlas. När avtalen är klara och underskrivna av Lantmäteriet så skickas det påskrivna avtalet till dig via mail.

9. Du kan nu börja tillgängliggöra datamängder i plattformen

När allting är klart så har du som kontaktperson för producentavtalet behörighet att skapa konton eller nyttja ett ombud för att tillgängliggöra era datamängder.