Guide - anslut till den Nationella geodataplattformen som producent

Ta del av denna guide för att veta hur du som producent går vidare i anslutningsprocessen till den nationella geodataplattformen (NGP). Detta görs efter att du har skapat ett konto och loggat in i Geotorget samt gått till NGP. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Steg i anslutningsprocessen

Följ dessa steg för att ansluta till NGP som producent:

 1. Klicka på Ansök i rutan Teckna producentavtal. 2. Här kan du ladda ner producentavtalet och eventuellt PUB-avtal. (PUB-avtal behövs om datamängden innehåller personuppgifter) Läs mer om avtalen.
 3. Fyll i dina uppgifter i det redigerbara PDF-dokumentet och skriv sedan ut. Skriv under avtalet/avtalen. Läs mer om vilka uppgifter som ska fyllas i.
 4. Scanna in avtalet/avtalen och spara dem i formatet PDF. Bifoga sedan avtalen i samma vy som du hämtade dem i. 5. Du kan nu följa ditt ärende under Mitt konto. Så länge det hanteras av Lantmäteriet har det statusen Behandlas.


 6. Lantmäteriet skriver under avtalet. Därefter skickas det påskrivna avtalet till dig via mail. När du fått avtalet har du behörighet att välja vilken datamängd du vill göra tillgänglig i plattformen. Det gör du genom att logga in med ditt konto och välja NGP. Detta behöver göras för varje datamängd, till exempel detaljplan och byggnad.

 7. Ange vem som är informationsägare samt vem som ger support för den valda datamängden. Läs mer om att vara informationsägare samt support.
 8. Inloggningsuppgifter till API-portalen skickas till er kontaktperson. Dessa inloggningsuppgifter är unika för API-portalen och aktuell datamängd.Vad ska finnas med i avtalen?

Följande uppgifter ska du ha med i producentavtalet:

 • Punkt 1 - Organisation och organisationsnummer
 • Punkt 14 - Underskrift.

Följande uppgifter ska du ha med i PUB-avtalet:

 • Punkt 1 - Organisation och organisationsnummer
 • Punkt 15 - Personuppgiftsansvarig - Namn, roll, telefonnummer, e-post
 • Punkt 16 - Underskrift
 • Bilaga A, punkt A3 - Typer av personuppgifter (länk till NGP-sidan)
 • Bilaga A, punkt A4 - Kategorier av registrerade
 • Bilaga B, punkt B8 - Incidenthantering - Namn, roll, telefonnummer, e-post.