Nyheter inom geodesi - Nyhetsbrev juni 2022

Lantmäteriets geodesienhet informerar om kurser, seminarier och andra evenemang samt rapporterar om aktuella händelser inom geodesiområdet.

Riksgränsöversynen fortsätter

Den svenska gränskommissionen vid Lantmäteriet, för översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge 2020–2024, jobbar hårt med riksgränsens gränsmärken och gränsgata. Hittills har ungefär hälften av riksrösena restaurerats på den del av gränsen som Sverige ansvarar för.

Den första nya hjärtstenen på ett riksröse som behövde sådan sattes upp 11 juni 2022 på Riksröse 219 i närheten av E12 mellan Hemavan och Mo i Rana. Mer information om riksgränsarbetet finns på Lantmäteriets webbplats.

Den första nya hjärtstenen sätts upp på ett riksröse vid den pågående gränsöversynen. Den nya hjärtstenen är märkt med kung Carl XVI Gustafs monogram.

Ny version av Gtrans släppt

Gtrans är Lantmäteriets program för att utföra koordinattransformationer mellan olika koordinat- och referenssystem. För första gången på länge har nu en ny version av programmet släppts. Gtrans 4.0 har bland annat ett modernt användargränssnitt och flera nya funktioner. Tanken är att programmet ska utvecklas och underhållas aktivt, så fler nya versioner med ytterligare funktionalitet är att vänta.

Sedan en tid tillbaka är programmet också gratis att ladda ned och använda. Du kan läsa mer och ladda ned programmet från Lantmäteriets webbplats. Om du har synpunkter, problem eller förslag så är du välkommen att kontakta enheten för geodetisk infrastruktur.

NKG General Assembly

Vart fjärde år arrangerar Nordiska Kommissionen för Geodesi (NKG) sitt stora möte, General Assembly. Vid mötet rapporteras arbetet inom gemensamma arbetsgrupper för de nordiska och baltiska länderna och de olika länderna redogör för geodetiska framsteg i respektive land.

2022 års möte hålls 5–8 september i Köpenhamn (nytt fönster). Abstracts till presentationer ska vara inskickade 30 juni.

Kommande kurser och seminarier

Information om kommande kurser och seminarier finns i Lantmäteriets lärplattform (nytt fönster) där du efter inloggning söker reda på dem i plattformens kurskatalog. För närvarande erbjuds nedanstående kurser, men kursutbudet inom GNSS-området och för transformationsprogramvaran Gtrans håller på att ses över. Anmälan till höstens kurser öppnar efter sommaren.

  • 9 november 2022 (preliminärt datum): Koordinatsystem; kurs som ger en helhetsbild när det gäller koordinatsystem och transformationer (fysisk kurs i Gävle).
  • 10 november 2022: GNSS/Swepos-seminariet, Gävle.
  • 17–18 november 2022: Koordinatsystem; kurs som ger en helhetsbild när det gäller koordinatsystem och transformationer (digital kurs).
  • Löpande: ”HMK: Detaljmätning med GNSS” (webbutbildning för självstudier). Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kvalitetsmässiga aspekter på RTK-mätning och är tänkt som lättillgängligt komplement till handboken HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2021.

Trevlig sommar!

Vit sommarstuga på klipporna vid havet. Svenska flaggan vajar från en flaggstång och på havet seglar två båtarVi på Lantmäteriets geodesienhet önskar alla en trevlig sommar och avkopplande ledighet!

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website