God julost!

21 December 2023

I Lantmäteriets tjänst ”Sök ortnamn", finns cirka 370 platser med namn som börjar med uttalet ”jul”. De flesta (knappt två tredjedelar) stavas i skrift "Hjul" och den resterande tredjedelen "Jul".

Förutom ett 30-tal namn som börjar med julafton, som till exempel Julaftonsviken, är det få av ortnamnen som rent faktiskt innehåller ordet jul med betydelsen ”högtid till minne av Jesu Kristi födelse”. I stället är det vanligt att början av namnet innehåller ordet hjul, som i vagnshjul.

De kan också inledas med ett mansnamn. Någon gång förekommer också ett personnamn som i äldre tid stavades Hiul, som i Hiulstorp.

Stavningen har förändrats

Stavningar med "hi" och "i" som uttryck för initialt j-ljud existerar inte längre i det svenska skriftspråket; de har blivit "hj" respektive "j".

Hur gör vi på Lantmäteriet med dessa? Svaret beror på sammanhanget och hur länge det har varit ”fel”. Om en namnform är väl etablerad i officiell skrift sedan länge ändrar vi den inte.

Mer om hur Lantmäteriet arbetar med ortnamn.

Stor sten.
Julosten, Björsmåla, Blekinge. Det finns en handfull platser med namnet Julosten i ortnamnsregistret. De har från början namngetts av stora julostliknande flyttblock. Foto: Blekinge museum.
Ortnamnet Jularp, Höörs sn, Frosta hd, Skåne.
Ortnamnet Jularp, Höörs sn, Frosta hd, Skåne. Digitaliserat kartotekskort från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL), Institutet för språk och folkminnen. Klicka på bilden för att förstora den.

Få en bild av hur ortnamnsdata kan ordnas och visas (nytt fönster).

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website