Hjälp och tips till Geoskolans kartverktyg

Här hittar du en beskrivning av funktionerna i Geoskolans kartverktyg, så som kartlager och verktyg.

Rensa webbläsarens cache för att se uppdaterat innehåll

När vi gjort uppdateringar i Geoskolans kartverktyg kan du uppleva att sidan ser konstig ut. Då behöver du rensa din webbläsares cacheminne för att se uppdaterat innehåll. Cacheminnet rensar du genom att trycka en tangentkombination. Vilken kombination beror på vilken webbläsare du använder.

Tangentkombinationer för att rensa cacheminnet
Webbläsare Tangentkombination
Windows Ctrl + F5
Mac/Apple Apple + R eller Command + R
Linux F5
Chrome Books Ctrl + Shift + Backspace

Ikonernas funktioner

Beskrivning av de ikoner som finns i kartverktyget
Namn på funktion Ikon Beskrivning
Kartlager

Två svarta liggande fyrkanter staplade på varandra.

Kartlager indelade i olika teman med information från olika myndigheter.
Tema för kartlager Skärmklipp från kartapplikationen som visar menyn Kartlager, där man ser olika teman man kan välja genom att klicka på plustecknen. Det står Berg, jord och hydrologi,  Fornminnen, Flygfoton och höjddata, Historiska kartor,  Samhälle, Biologi och Miljö. Klicka på plustecknet vid varje tema för att välja kartlager.
Visa kartlager Svart kvadrat med en vit bock inuti.

Välj kartlager genom att klicka i rutan till vänster om namnet på kartlagret.

Ändra transparens Vågrätt streck med en cirkel ovanpå.

Dra punkten för att justera transparens.

Visa teckenförklaring och källa Tre punkter följda av tre streck på tre rader.

Teckenförklaringen ger information om innehållet i kartlagret. I teckenförklaringen visas även källa dvs vilken myndighet som tillhandahåller kartlagret.

Zooma till karta Skärmklipp från kartapplikationen som visar hur du gör för att få kartan att zooma in till det valda kartlagret. Klicka på kartlagernamnet och sedan på texten: Zooma till karta, så zoomar kartan in till det valda kartlagret. Detta alternativ finns bara för vissa kartlager.
Lägesinformation och höjdinformation i kartan.

Svart datormus med två knappar.

Klicka med höger musknapp i kartan för att få fram lägesinformation där du pekar i kartan. Observera, att det kan vara vänster musknapp om du i din dator valt inställningar för vänsterhänta. Lägesinformationen innehåller koordinater i formatet SWEREF 99 TM, och höjdinformation i meter.
Lämna synpunkt

Glad emoji tillsammans med texten "Tyck till"

Berätta vad du tycker om Geoskolan och lämna synpunkt.
Lektioner för grundskolan och gymnasiet

 Studenthatt tillsammans med texten "Lektioner".

Länk till lektioner och fältstudier för grundskolan och gymnasiet.
Verktyg

Skiftnyckel tillsammans med texten "Verktyg".

Verktyg för att panorera, zooma, mäta, skriva ut, söka plats, rita och visa position.
Zooma i kartan Bild på ikon med ett plustecken överst och ett minustecken underst. Klicka på plustecknet för att zooma in i kartan och klicka på minustecknet för att zooma ut i kartan.
Hemknapp

Hus.

Hemknappen zoomar ut till kartans startläge.
Panorera

Fyra pilar som börjar i mitten och pekar åt olika håll: uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger.

Panorera i kartan genom att klicka på ikonen och flytta markören i kartan.
Zooma in i kartan Ett förstoringsglas med ett plustecken inuti. Zooma in i kartan genom att klicka på symbolen och flytta markören i kartan. Dra en rektangel över det område som ska zoomas in.
Zooma ut i kartan Ett förstoringsglas med ett minustecken inuti. Zooma ut i kartan genom att klicka på symbolen och flytta markören i kartan. Dra en rektangel över det område som ska zoomas ut.
Mät längd En linjal. Mät längd (avstånd) genom att klicka på symbolen och flytta markören i kartan. Klicka för att börja mäta, klicka för att fortsätta rita och dubbelklicka eller klicka på sista punkten för att avsluta.
Mät yta En rätvinklig triangel. Mät yta (area) genom att klicka på symbolen och flytta markören i kartan. Klicka för att börja rita, klicka för att fortsätta rita och dubbelklicka eller klicka på sista punkten för att avsluta.
Skriv ut En skrivare med ett papper i. Skriv ut aktuell karta genom att klicka på symbolen. Utskriftsområdet visas i kartan. Ange kartnamn, välj utskriftsorientering – stående eller liggande A4, välj skala och lägg till beskrivning och källa. Klicka på knappen Skriv ut för att skapa en pdf-fil som du kan spara eller skriva ut.
Sök plats Bild på vallista med olika alternativ för att söka plats.

Sök efter platser, fastigheter eller adresser. Skriv i rutan med förstoringsglaset. Avgränsa din sökning med hjälp av rullisterna.

Sök efter: Platser, Fastigheter eller Adresser.

Ange typ av plats: Anläggning, Bebyggelse, Fornlämning, Glaciär, Hav och sjö, Kyrka, Natur- och terrängnamn, Naturvårdsområde, Sankmark, Trakt, Tätort

Ange språk: Svenska, Umesamiska, Lulesamiska, Nordsamiska, Sydsamiska, Meänkieli, Finska

Söksätt: Börjar med, Innehåller, Slutar med

Välj plats genom att klicka på pilen i den blåa cirkeln, och kartan zoomar in till platsen.

Rita En penna. Rita punkt, linje, polygon och skriv text i kartan.
Min position Ett kompassmärke. Visa min position i kartan, visar din position med en markering i kartan. Första gången som du använder Min position så kommer webbläsaren att begära rättigheter av dig för att komma åt din plats.

Tänk på att om du är uppkopplad på ett nätverk kan positionen visa fel om nätverket har en station på annat ställe. För bästa resultat används med fördel telefonens eller datorns egen GPS-signal.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website