Digital samhällsbyggnadsprocess - Nyhetsbrev nr 1, 2023

Inbjudan geodataseminarium 1 februari 2023

I riktning mot framtiden

Ämne för seminariet: Var ser vi att vi behöver vara med digitaliseringen 2040 och vilka utmaningar behöver vi gemensamt klara av för att nå dit?
Moderator är Anders Sandin, verksamhetsområdeschef Geodata på Lantmäteriet

Översiktligt program

Block 1 – Geodata för ett hållbart samhälle

 • 10.00-10.10 Välkomna
  Susanne Ås Sivborg, Geodatarådets ordförande och Lantmäteriets Generaldirektör
 • 10.10-10.20 Geodatarådets handlingsplan för 2023 Magnus Forsberg, Verksamhetsstrateg Lantmäteriet
 • 10.20-11.05 Panelsamtal: Hur kommer vi att använda geodata år 2040? Susanne Ås Sivborg GD Lantmäteriet, Marie Haldorson Biträdande GD SCB, Elisabet Spross Innovationsledare för Sweco, Julia Björklund Stadsingenjör Stockholm stad, Lars Harrie Professor Lunds universitet vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • 11.05-11.20 Bikupa: Utifrån den verksamheten jag finns i, har ni samma framtidsbild, vad skiljer eller vad vill ni tillägga?
 • 11.20-11.40 Vi får lyssna på några av de tankar som kommer från de olika bikuporna (vi vill få in material från de olika bikuporna)
 • 11.40-11.50 Panelen reflekterar över de olika kommentarerna från de enskilda bikuporna
 • 11.50-12.40 Lunch

Block 2 – Samhällsutmaningar

 • 12.40-12.45 Välkomna tillbaka något om vad vi gjorde på förmiddagen och vad som väntar på eftermiddagen
 • 12.45-13.30 Panelsamtal kring våra olika samhällsutmaningar:
  • Den digitala landsbygden 2040, hur ser den ut från din horisont?
  • Vilka geodata behövs för att klara klimatanpassning och minskad klimatpåverkan till 2040?
  • Vilka geodatafrågor behöver vi förbereda oss på i ett planeringsläge för kris och vid en krissituation 2040?
  • Hur ser den hållbara staden ut och vad krävs för att komma dit 2040? Vilken roll ser du att geodata har i din vision?? Herman Sundqvist GD Skogsstyrelsen, Björn Risinger GD Naturvårdsverket, Camilla Asp Överdirektör MSB, Andreas Johnsson Göteborg stad, Sofi Almqvist VD Geoforum
 • 13.30-13.45 Bikupa: Utifrån den verksamheten jag finns i, har ni samma framtidsbild, som ni hört från panelen, vad skiljer eller vad vill ni tillägga?
 • 14.00-14.20 Panelen reflekterar över de olika kommentarerna från de enskilda bikuporna
 • 14.20-14.50 Fika

Block 3 – Geodataområdet 2040

 • 14.50-15.25 Workshop syfte och mål: Frågeställningen; vad gör geodata relevant i din verksamhet år 2040? Vilka önskade tillstånd finns för år 2040 för din verksamhet? Vad behövs hos dig för att det ska bli så? Vad krävs av regering och myndigheter för att nå dit?
 • 15.25-15.45 Några redovisningar från olika grupper
 • 15.45-15.55 Avrundning, vad gör vi med resultatet och hur jobbar vi vidare under 2023
 • 15.55-16.00 Avslutning av seminarium
  Susanne Ås Sivborg avslutar seminariet

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website