Struves meridianbåge lyfts fram på utställning

5 October 2022

Struves meridianbåge, del av ett vetenskapligt arbete för att under 1800-talet mäta jordens exakta form, är ett världsarv som sträcker sig genom tio länder. Världsarvet lyfts nu fram på en utställning vid Tornedalens museum.

Struves meridianbåge är ett triangelformat nätverk av mätpunkter som sträcker sig genom tio länder, från Nordnorge till Svarta havet. Mätningarna pågick 1816–1855 med syftet att räkna ut jordens exakta form och storlek.

- Projektet var ett stort vetenskapligt framsteg, och dessutom ett tidigt exempel på vetenskapligt samarbete mellan flera nationer, säger Dan Norin, världsarvssamordnare på Lantmäteriet.

Vid utställningen på Tornedalens museum visas en teodolit tillverkad i Stockholm 1834, utlånad av Lantmäteriet. Instrumentet användes inom projektet för att mäta horisontalvinklar i Tornedalen 1846–1850. På teodoliten finns ett teleskop med bruten strålgång för att även kunna användas för observationer av stjärnor för latitudbestämning. Att transportera det tunga instrumentet var krävande. Arbetet var strapatsrikt och utfördes ofta till fots i oländig terräng.

Teodolit tillverkad i Stockholm 1834, utlånad av Lantmäteriet.
Vid utställningen på Tornedalens museum visas en Teodolit, utlånad av Lantmäteriet, som är tillverkad i Stockholm 1834. Foto: Jarno Niskala.

I Sverige förvaltas världsarvet i samarbete mellan Lantmäteriet, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Norrbotten samt de fyra Tornedalskommunerna där de svenska världsarvspunkterna är belägna. På det internationella planet samarbetar Lantmäteriet med kart- och fastighetsbildningsmyndigheterna i övriga nio länder.

Utställningen på Tornedalens museum är en del av ett EU-projekt om Struves meridianbåge, som har letts av Lapplands yrkeshögskola. Den pågår till och med den 8 januari 2023.

Läs mer om Struves meridianbåge på Länsstyrelsen i Norrbottens webbplats (nytt fönster)

Läs mer om EU-projektet Norra delarna av världsarvet Struves meridianbåge (nytt fönster)

Läs mer om utställningen på Tornedalens museums webbplats (nytt fönster)

 

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website