Riksantikvarieämbetet första myndighet i nationella geodataplattformen

13 December 2023

Riksantivarieämbetet är första myndighet att lägga ut sina datamängder i den nationella geodataplattformen (NGP), den offentliga portalen där all data för samhällsplanering ska finnas och vara åtkomlig för alla.

De första myndighetsdata som läggs ut i NGP omfattar information om fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar över i hela landet. De innehåller bland annat typ av lämning, identitet, geografiska uppgifter, kvalitetsparametrar, antikvarisk bedömning och statusuppgifter.

– Lämningarna är till stor del är skyddade enligt kulturmiljölagen. Information om dem är därför ett viktigt kunskapsunderlag i planeringen och byggandet av framtidens samhälle, säger Malin Klintborg, enhetschef på Lantmäteriet och uppdragsledare för arbetet med smartare samhällsprocesser.

Riksantikvarieämbetets datamängder att finns tillgängliga via nationella geodataplattformen från och med den 13 december 2023.

– Tack vare den nationella geodataplattformen kommer aktörer i samhällsbyggnadsprocessen kunna hitta information samlad på samma plats och strukturerad på samma sätt. Vi tror att kulturmiljöinformationen på så vis når fler. Och det ger ett ökat skydd för vårt gemensamma kulturarv, säger Antonia Baumert t f enhetschef på Riksantikvarieämbetet Geografisk information och analys.

Om NGP (nytt fönster). 
Om smartare samhällsbyggnad (nytt fönster).

Kvarnen på bilden har skapats med hjälp av artificiell intelligens, bland annat med hjälp av uppgifter om kulturhistoriska lämningar.
Med Riksantivarieämbetets uppgifter i NGP framgår det tydligt var exempelvis en planerad vägdragning (blått streck i bilden) stöter på fornlämningar.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website