Räntechocken minskade antalet nya bostadslån under 2022

16 January 2023

Lantmäteriets statistik visar på ändrade svenska lånevanor under 2022: Antalet nya inteckningar i fastigheter minskade med 15 procent sett över hela året, samtidigt som pantbreven löstes in i högre takt. Bakom siffrorna finns ökade räntekostnader och fallande bostadspriser.

Bostadspriserna ökade under pandemin och drev fram ett ökat lånebehov som därmed ökade inteckningar i fastigheter. Utvecklingen höll i sig fram till april 2022 då det osäkra världsläget vände utvecklingen, och antalet nya inteckningar minskade:

– Efter april ser vi en avmattning av antalet nya inteckningar. Det är främst ökade räntekostnader för bostadslån tillsammans med fallande bostadspriser som medfört att antalet nya inteckningar minskat, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet.

Återlämnade pantbrev följer trenden för inteckningar

De ändrade bolånevanorna visar även av att antalet pantbrev som lämnats åter av kreditgivaren, för att de inte längre behövs som säkerhet för bostadslån, nu är fler än antalet nya pantbrev, vilket är första gången det sker sedan Lantmäteriet började mäta detta 1999.

– Det signalerar att det är fler fastighetsägare som betalar av sina krediter än som skaffar nya. Som en jämförelse var antalet nyregistrerade pantbrev innan dess tre till fyra gånger så hög som antalet panter som lämnades tillbaka av kreditgivaren, så kallade ägarregistrerade panter, säger Dennis Lindén.

Även om antalet nya inteckningar minskade så ökade den totala volymen belåning i inteckningarna med 365 miljarder kronor eller motsvarande 5,7 procent, till sammanlagt 6,7 biljoner kronor (6 731 miljarder) sett över hela året. Störst inteckningsbelopp finns i Stockholm län, Västra Götaland och Skåne som tillsammans för 3,7 biljoner kronor, vilket motsvarar närmare 60 procent av totalbeloppet.

Antalet nya inteckningar under 2019-2022
Län Skillnad i procent 2022-2021 (%) 2022 2021 2020 2019
Blekinge -16% 5 356 6 354 5 658 5 108
Dalarna -14% 10 619 12 322 10 993 10 548
Gotland -15% 2 265 2 672 2 276 2 347
Gävleborg -17% 8 972 10 773 9 596 9 329
Halland -11% 11 648 13 123 11 577 10 782
Jämtland -16% 4 778 5 657 4 842 4 607
Jönköping -15% 10 566 12 410 11 292 10 618
Kalmar -13% 8 749 10 053 9 020 8 295
Kronoberg -9% 5 530 6 106 5 665 5 200
Norrbotten -11% 7 607 8 524 7 356 7 180
Skåne -16% 34 507 40 851 33 899 30 693
Stockholm -21% 32 499 41 046 34 512 32 191
Södermanland -17% 8 802 10 607 9 101 8 565
Uppsala -14% 8 950 10 377 9 230 8 711
Värmland -14% 8 416 9 824 8 862 7 899
Västerbotten -11% 7 970 8 927 8 074 7 498
Västernorrland -14% 6 810 7 876 6 902 6 621
Västmanland -15% 6 984 8 244 7 377 6 856
Västra Götaland -15% 42 779 50 260 45 786 43 284
Örebro -14% 8 205 9 548 8 463 7 977
Östergötland -16% 12 527 14 923 13 320 12 342
Totalt -15% 254 540 300 478 263 802 246 652

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website