Pris till bästa examensarbete i fastighetsrätt

3 November 2023

Tove Berlind Hjelm har i sitt examensarbete undersökt möjligheten att slå fast schablonvärden för de typer av fastigheter som har vindkraftverk och vattenkraftverk. Hennes arbete belönades med pris för bästa examensarbete i fastighetsrätt under Samhällsbyggnadsdagarna i oktober. Lantmäteriet stod för prissumman på 15 000 kronor.

För att minska konflikter, spara tid och resurser, har Tove Berlind Hjelm fördjupat sig i, och undersökt möjligheten, att slå fast schablonvärden för de typer av fastigheter som har vindkraftverk och vattenkraftverk. Översiktligt har hon även tittat på möjligheten att ansluta kraftledningar till gemensamhetsanläggningar.

Tove Berlind Hjelm.

– Att vinna det här priset är såklart jätteroligt och en bekräftelse på att jag har gjort ett bra arbete. Det känns också väldigt värdefullt att få möjlighet att nå ut till fler som kan ha nytta av mina resultat, säger Tove Berlind Hjelm.

Examensarbetet är skrivet inom ramen för civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri, vid Lunds tekniska högskola, LTH.

Toves examensarbete ”Andelstal i GA-väg för vindkraftverk och vattenkraftverk”, på LTH:s webbplats (nytt fönster).

Juryns motivering

Utdrag ur juryns motivering lyder: ”Examensarbetet behandlar en högaktuell fråga och levererar konkreta förslag. Resultatet av arbetet har goda förutsättningar att bli direkt tillämpbart i lantmäterimyndigheternas förrättningar, och ger sakägare en tydligare bild av vilka andelstal som kan förväntas bli gällande.”

Idag jobbar Tove som lantmätare

Examensarbetet resulterade inte enbart i ett pris. Tove blev också anställd på Lantmäteriet i Linköping i maj i år.

– Det var något som jag hade som mål under hela min utbildning. Examensarbetet gav mig en förståelse för hur komplext det är att arbeta som förrättningslantmätare. Jag fick också en djupare bild av anläggningslagen som jag har användning för i mitt arbete, berättar Tove.

Andra avslutade examensarbeten

Lantmäteriet har ett nära samarbete med studenter och högskolor och bidrar med kontaktpersoner till ett tiotal examensarbeten per år. Det är ett givande och viktigt arbete. Majoriteten av de studenter som skriver examensarbeten i samarbete med Lantmäteriet blir även anställda.

Publicerade examensarbeten.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website