”Min sida” får nytt utseende och byter namn

22 May 2024

Bättre tillgänglighet och ett mer användarvänligt utseende är resultatet när Lantmäteriets tjänst ”Min sida” blir ”Mina sidor”.

”Mina sidor” är en tjänst där du som har e-legitimation kan nå uppgifter om dina fastigheter och tomträtter liksom om dina aktuella fastighetsärenden. Du kan också gå direkt till Lantmäteriets e-tjänster för att göra en ansökan eller signera och komplettera pågående förrättningsärenden.

Tillgängligheten ökar liksom användarvänligheten när informationen och tjänsterna i den uppdaterade versionen av tjänsten delas upp på fler sidor. Dessutom är ”Mina sidor” helt mobilanpassad.

Mina sidor (nytt fönster)

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website