Lantmäteriets förslag möjliggör digitala rättshandlingar

10 June 2024

Lantmäteriet har nu lämnat sitt förslag på en digital infrastruktur med en e-tjänst, för att kunna upprätta rättshandlingar digitalt i stället för med penna och papper.

Införandet av digitala underskrifter vid överlåtelse och upplåtelse av fastigheter skulle innebära stora fördelar jämfört med dagens analoga förfarande med papper och penna. Elektroniska rutiner innebär bättre tillgänglighet, ökad effektivitet och säkerhet samt underlättar för kontakterna mellan berörda parter.

Bakgrunden till Lantmäteriets förslag är ett regeringsuppdrag från 2023 om att möjliggöra för fler elektroniska handlingar och föreslå en digital infrastruktur som underlättar hantering inom det fastighetsrättsliga området.

Rapporten är författad av Linda Sabel, verksamhetsstrateg, David Fridh, jurist och Johan Modig, lantmätare, alla på Lantmäteriet och den överlämnades till Regeringskansliet den 5 juni.

David Fridh och Johan Modig berättar om rapporten.

Ta del av:

Bild på Linda Sabel, David Fridh och Johan Modig
Från vänster: Linda Sabel, verksamhetsstrateg, David Fridh, jurist och Johan Modig, lantmätare

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website