Lantmäteriet med fokus på digitalisering och AI under årets Kartdagar

25 March 2024

Lantmäteriet medverkar stort på Kartdagarna i Göteborg den 16–18 april. Temat för årets evenemang är innovationskraften i geodata, där Lantmäteriet bland annat förevisar maskininlärning, automatiskt genererade kartor, satellitpositionering och arbetet med standardiserade datamängder och smartare samhällsbyggnad.

Kartdagarna är Nordens största mässa inom geodataområdet. Här samlas experter och kartentusiaster årligen för att ta del av det senaste inom samhällsbyggnad, kartografi och geografisk information.

Lantmäteriets föreläsare tar upp ämnen som maskininlärning, automatiskt generaliserade kartor, standardiserade datamängder, smartare samhällsbyggnadsprocess, satellitpositionering och mycket annat. Malin Klintborg, som leder Lantmäteriets arbete med smartare samhällsbyggnadsprocess, deltar i ett panelsamtal om den digitala transformationen inom samhällsbyggnads- och geodataområdet.

Mässan är även en arena för att diskutera branschgemensamma frågor som hållbarhet, miljö, kompetensutveckling och rekrytering. Under ett seminarium presenterar Geoforum och Lantmäteriet till exempel en nystartad kampanj för att få unga att välja en framtid med geodata.

– På Kartdagarna berättar vi om kampanjarbetet och fortsätter dialogen om hur vi kan få fler unga intresserade av geodatabranschen, säger Maria Nässert Ericsson, HR-strateg på Lantmäteriet.

Mässan är gratis och öppen för alla men för seminarierna tillkommer en avgift. Välkomna till Lantmäteriet i monter nummer 2!

Lantmäteriets program

Tisdag 16/4

 • Standardisering av administrativa och statistiska indelningar – Maya Österberg, Lantmäteriet, Linus Rispling, SCB. Kl. 15.00.
 • Har din kommun uppdaterade kartor och geodata för blåljusverksamhet? – Frida Göthberg, Lantmäteriet, Jófrídur Gudmundsdóttir, Trafikverket, Marjia Sreckovic och Ammar Shaarbaf, Upplands-Bro kommun. Kl. 15.30.

Onsdag 17/4

 • Detektering av byggnader med maskininlärning – Erik Nilsson. Kl. 09.00.
 • Baltic Sea Chart Datum 2000 – nytt referenssystem för höjd och djup till havs – Per-Anders Olsson. Kl. 09.30.
 • Övervakning och kontroll av Lantmäteriets automatiska kartgeneralisering – Fredrik Lundberg. Kl. 10.00.
 • Workshop: An introduction to European Ground Motion Service – Faramarz Nilfouroushan, Lantmäteriet/HIG, Nureldin Gido. Kl. 09.00–10.30.
 • Smartare samhällbyggnadsprocess – Malin Klintborg. Kl. 11.00.
 • Panelsamtal om digital samhällsbyggnadsprocess – Moderator: Fredrik Davidsson, Kartografiska Sällskapet. Deltagare: Malin Klintborg, Lantmäteriet, Patrik André, Skogsstyrelsen/Geoforum, Trine Nykjär, Malmö stad, Erik Jeansson, Göteborgs stad. Kl. 13.30–15.00.
 • Swepos – infrastruktur för noggrann GNSS-positionering – Peter Wiklund. Kl. 13.30.
 • Handbok i mät- och kartfrågor med fokus på HMK Kartografi 2024 – Pellas Mats Andersson. Kl. 14.30.
 • Kompetensförsörjning: Ny kampanj lockar unga till geodataområdet – Linn Norén, Geoforum Sverige. Maria Nässert, Lantmäteriet, medverkar. Kl. 15.30.
 • Geodataområdet 2040 – Magnus Forsberg, Geodatarådet/Lantmäteriet, Marie Larsson, Skogsstyrelsen, Lars-Kristian Stölen, SGU. Kl. 16.00.
 • Digitala översiktsplaner till nationellt enhetlig digital ÖP-information – John Hellman, Boverket, Karin Neland, Lantmäteriet. Kl. 16.30.

Torsdag 18/4

 • Nationell bild- och höjddata från insamling till produkt – Lena Morén, Harry Hietanien. Kl. 09.30.
 • National spatial data infrastructure cooperation on regional and European level – Darko Vucetic, RGA. Kl. 09.30
 • Project Smartsdi: Concept for improving National Spatial Data Infrastructure for sustainable development in Serbia – Ljiljana Zivkovic, RGA, Mathias Rantanen, Zeljko Simunovic, Lantmäteriet med flera. Kl. 10.00.

Se hela programmet på Kartdagarnas webbplats (nytt fönster).

Skribent: Kristina Andersson

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website