Kvinnor äger endast 14 procent av Sverige

8 March 2023

Glappet mellan män och kvinnor minskar inom många områden, men för ägandet av fastigheter och mark så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen äger 47 procent*. Samtidigt äger kvinnor bara 14 procent av all mark, jämfört med männens andel på 37 procent.

Utvecklingen mot ett jämställt fastighetsägande går långsamt. Andelen kvinnliga fastighetsägare på 37 procent har bara förändrats marginellt jämfört med 2020, då andelen kvinnliga fastighetsägare var 36 procent. När det gäller markägande har andelen kvinnliga ägare gått ner till 14 procent jämfört med 2020 års andel på 18 procent.

– Den senaste 10-årsperioden har det inte skett någon betydande förändring mot ett mer jämställt fastighetsägande. Senast vi såg en märkbar utveckling var 2010-2014, efter att rot-avdraget infördes i sin nuvarande form, då många överlät ägarandelar till sin partner för att fullt ut kunna nyttja rot-avdraget, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet.

Lantmäteriets statistik är tagen från Fastighetsregistret – Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och hur ägandet ser ut.

Statistiken för 2023 visar:

  • Kvinnor äger 37 procent av Sveriges fastigheter. Män äger 47 procent.
  • Kvinnor äger 14 procent av Sveriges totala markareal medan män äger 37 procent av marken. Övrig mark i Sverige ägs av juridiska personer, företag eller organisationer
  • Statistiken över kvinnligt och manligt ägande är i stort oförändrad jämfört med 2022.
  • Stockholm är det mest jämställda länet vad gäller kvinnligt och manligt fastighetsägande med fördelningen 40 procent för kvinnor och 43 procent för män.
  • Det största jämställdhetsglappet finns i Norrbottens län med 32 procents ägarandel för kvinnor mot 50 procents ägande för män.
  • Storstadsregionerna är överlag mer jämställda än övriga regioner: I Stockholm, Göteborg och Malmö är snittet för kvinnligt fastighetsägande 32,5 procent, medan 34,5 procent av fastigheterna i storstadsregionerna ägs av män.
  • Utvecklingen mot jämställt fastighetsägande går långsamt. Andelen fastighetsägare fördelade sig för tre år sedan (2020) på 36 procent för kvinnor och 48 procent för män.

*övriga 16 procent fastigheter ägs av dödsbon, företag och andra organisationer.

Hur jämställt är ditt län?

Fördelningen länsvis:              Andel kvinnor (%)      Andel män (%)
Blekinge län                              37 49
Dalarnas län                              37 50
Gotlands län                              39 49
Gävleborgs län                          36 48
Hallands län                              39 47
Jämtlands län                            33 47
Jönköpings län                          36 47
Kalmar län                                 37 47
Kronobergs län                         33 47
Norrbottens län                        32 50
Skåne län        38 46
Stockholms län                         40 43
Södermanlands län                  39 46
Uppsala län                              39 48
Värmlands län                          33 47
Västerbottens län                    35 50
Västernorrlands län                 35 48
Västmanlands län                    36 45
Västra Götalands län               36 45
Örebro län                                 36 48
Östergötlands län                    38 48
Hela landet                    37 47

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website