Klimatforskare från hela världen samlas i Gävle

3 July 2023

Den 3–7 juli samlas klimatforskare från hela världen hos Lantmäteriet i Gävle för att lära sig mer om landhöjning. Med utställningar, seminarier, övningar och fältkurs med svenska exempel ska forskarna bättre förstå hur landskapet förändras med klimatförändringarna.

Det är drygt 60 deltagare från hela världen som samlas i Gävle i veckan för att lära sig mer om landhöjning på kursen GIA (Glacial Isostatic Adjustment) Training School. Forskarna deltar i utställningar, övningar och seminarier för att utbyta erfarenheter och lära sig de senaste rönen.

– Glaciärer försvinner och havsnivåer stiger på grund av klimatförändringarna. Det kan förändra kustlinjer och grundvattennivåer, och under vissa omständigheter även leda till jordbävningar. Landhöjningen är en avgörande länk inom alla processer. Ökad kunskap om landhöjningen är därför viktig i planeringen av vårt framtida samhälle, säger Holger Steffen, geodet på Lantmäteriet och en av arrangörerna för kursen.

Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg inviger mötet som pågår måndag till fredag. Torsdagen vigs åt exkursion då deltagarna bussas runt i Gästrikland och Norduppland för att titta på platser där det finns tydliga spår av hur landet höjt sig ur havet efter att inlandsisen drog bort.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website