Kampanj ska få fler att upptäcka geodata

1 February 2024

Fler unga ska få upp ögonen för geodata. Därför lanserar Geoforum Sverige och Lantmäteriet, tillsammans med en mängd branschaktörer, nu en kampanj som ska få unga att vilja jobba med geodata.

Geodata (data kopplat till ett geografiskt läge) används inom allt från stadsplanering, utveckling av infrastruktur och skogsbruk till klimatanpassning. Men det är svårt att rekrytera personer med rätt kompetens inom geodata. Behovet förväntas dessutom öka i takt med digitaliseringen av samhället.

Mot den bakgrunden görs en satsning för att få fler unga att intressera sig för geodata och välja en utbildning och ett yrke inom området.

Visas på TikTok och Snapchat

– Med kampanjen vill vi testa nya vägar att nå ut till unga så att fler förstår vad geodata är och vilka samhällsviktiga och spännande yrken som finns i vår bransch. Utan geodata kan vi inte bygga ett smart och hållbart samhälle, säger Sofi Almqvist, vd på Geoforum Sverige.

Med budskapet ”Sluta gissa om framtiden – svaret finns i geodata” lyfter kampanjen exempel på hur viktigt geodata är för samhällets utveckling. Kampanjen vänder sig till ungdomar på framför allt gymnasienivå och består av filmer som visas i sociala medier, främst på TikTok och Snapchat.

Samtidigt lanseras en helt ny webbplats med information om utbildningar och yrken i branschen. Studenter och yrkesverksamma från flera lärosäten, myndigheter, kommuner och företag medverkar.

Ökar möjligheten att rekrytera

– Vi vill stärka bilden av branschen och öka kännedomen bland unga. Vi behöver bli bättre på att berätta om vilka spännande yrken det finns och hur centralt geodata är i samhället. Geodata används i allt från att förutse översvämningar och skred till att utveckla nya tjänster för konsumenter och företag. Det här ökar våra möjligheter att rekrytera till en bransch som är i tillväxt, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

Ta del av kampanjen

Kampanjen lanseras den 1 februari. Läs mer på den nya webbplatsen valjgeodata.se (nytt fönster).

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website