Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson på besök hos Lantmäteriet

8 September 2023

Den 7 september besökte Andreas Carlson Lantmäteriets huvudkontor i Gävle för att få en närmare genomgång av myndighetens breda verksamhet och för att träffa medarbetarna på plats.

– Det var lärorikt att ta del av fördjupad kunskap i flera angelägna frågor och de behov som finns för att Lantmäteriets arbete ska bli mer effektivt. Där är vi redan på gång, bland annat med elektroniska överlåtelsehandlingar, säger Andreas Carlson.

Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg inledde med att övergripande informera om Lantmäteriets verksamhet följt av information om Lantmäteriets roll som beredskapsmyndighet. Därefter fick de olika verksamhetsområdena Fastighetsbildning, Geodata och Fastighetsinskrivning berätta om sina verksamheter.

Statsrådet fick även en genomgång av myndighetens arbete med bild och höjddata, och en visning av Lantmäteriets tjänster för detaljerad positioneringsdata, Swepos.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website