Fortsatt trögt på bostadsmarknaden

17 April 2023

Lantmäteriets senaste statistik för inteckningar under första kvartalet i år bekräftar att tillväxten på bostadsmarknaden går trögt – antalet inteckningar under första kvartalet har minskat med nästan 30 procent jämfört med sista kvartalet 2022. Den svaga utvecklingen på bostadsmarknaden fortsätter under 2023.

Stugor på en sluttning i ett vinterlandskap.

– Den svaga utvecklingen på fastighetsmarknaden från 2022 håller i sig. Det är framför allt den tröga marknaden för småhus som visar sig i inteckningsstatistiken, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Under det första kvartalet 2023 har det registrerats drygt 40 000 nya inteckningar i fastigheter. Det är nästan 30 procent färre än kvartalet innan då antalet var 57 000. Det är relativt stora variationer över landet. Skillnaden är minst på Gotland och störst i Norrbotten.

– Det är bland annat inflationen som gör att bostadsmarknadens utveckling är osäker just nu. Om den höga inflationen fortsätter är det mycket som talar för ytterligare räntehöjningar under första halvåret.  Detta kan i sin tur att påverka bostadsmarknaden genom färre genomförda bostadsaffärer och därmed även färre bostadslån med fastigheten som säkerhet, säger Dennis Lindén.

Statistik över antalet inteckningar per län och kvartal
Antal inteckningar per län och kvartal Skillnad i procent
Q1 2023 - Q4 2022 (%)
Q1 2023
jan-mars
Q4 2022
okt-dec
Q3 2022
juli-sept
Q2 2022
april-juni
Q1 2022
jan-mars
Blekinge -33% 849 1 259 1 301 1 707 1 443
Dalarna -37% 1 708 2 706 2 745 3 485 2 838
Gotland -8% 484 525 592 737 780
Gävleborg -34% 1 424 2 160 2 269 3 031 2 431
Halland -30% 1 789 2 552 2 854 3 603 3 796
Jämtland -30% 830 1 187 1 325 1 564 1 241
Jönköping -35% 1 588 2 437 2 477 3 364 2 870
Kalmar -28% 1 469 2 033 2 163 2 703 2 420
Kronoberg -27% 945 1 298 1 329 1 769 1 510
Norrbotten -39% 1 063 1 732 1 959 2 386 1 960
Skåne -28% 5 533 7 643 8 383 10 734 10 388
Stockholm -28% 4 875 6 771 7 609 10 382 9 054
Södermanland -24% 1 403 1 842 2 203 2 780 2 425
Uppsala -20% 1 677 2 097 2 257 2 977 2 615
Värmland -21% 1 544 1 964 2 063 2 658 2 439
Västerbotten -33% 1 251 1 881 2 069 2 460 2 405>
Västernorrland -36% 1 044 1 629 1 844 2 183 1 726
Västmanland -30% 1 128 1 600 1 705 2 124 2 155
Västra Götaland -28% 6 823 9 422 10 002 13 638 12 553
Örebro -30% 1 318 1 892 2 037 2 618 2 245
Östergötland -35% 1 772 2 742 2 915 3 974 3 481
TOTALT -29% 40 517 57 372 62 101 80 877 72 775

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website