Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

E-tjänster under utveckling

Här kan du testa demoversioner av e-tjänster under utveckling och bidra till hur de fungerar och utformas. 

Observera att dessa tjänster bara är betaversioner - till för att demonstrera tjänsterna och låta utomstående användare testa dem. Tjänsterna kan vara ofullständiga och innehålla buggar. Vi kan heller inte garantera att tjänsterna är öppna varje gång du besöker dem.

Skicka gärna in kommentarer om brister, fel eller önskemål om saknade funktioner till oss så kan de tas med i den fortsatta utvärderingen av e-tjänsten.

De e-tjänster som är under utveckling och finns tillgängliga för test kan variera över tid.

Vem äger fastigheten

I tjänsten Vem äger fastigheten kan du med hjälp av en fastighetsbeteckning få uppgifter om vem som är lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare till en fastighet. Tjänsten kräver att du loggar in med Bank ID och den har en begränsning på antal sökningar.

Information om behandling av personuppgifter

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

Ändamål

För att få tillgång till personuppgifter från fastighetsregistret krävs ett giltigt ändamål enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister. I den här e-tjänsten tillhandahåller Lantmäteriet personuppgifter för ändamålen ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret” och ”privat behandling”. Genom att godkänna villkoren för användning av e-tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

Omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret:
Omsättningsändamålet tar sikte på omsättning av fastigheter som registreras i fastighetsregistret. Även annat än medverkan vid den direkta omsättningen omfattas såsom värdering av fastigheter för prissättning av ett objekt som är till salu.

Privat behandling:
Privat behandling syftar på sådant som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. Privat verksamhet eller verksamhet som har samband med hushållet kan omfatta korrespondens och innehav av adresser, aktivitet i sociala nätverk och internetverksamhet i samband med sådan verksamhet.

Tredjelandsöverföring

På grund av förbud mot tredjelandsöverföring av personuppgifter i GDPR tillåts endast användare som befinner sig inom EU och EES eller Schweiz att använda tjänsten. Genom att godkänna villkoren för användning av e-tjänsten intygar du att du befinner dig inom EU och EES eller Schweiz.

Sökbegränsning

Tjänsten är begränsad till 5 sökningar per användare och dag.


Utdrag ur Pantregistret

Nu kan du enkelt beställa ett utdrag ur pantregistret. Fyll i fastighetsbeteckning och personnummer på en lagfaren ägare/tomträttsinnehavare till fastigheten.

Lantmäteriet skickar utdrag med post till den lagfarne ägarens/tomträttsinnehavarens folkbokföringsadress, alternativt till en digital brevlåda om denne är ansluten till en sådan tjänst.

Utdraget kan endast skickas till den/de som är registrerade som lagfaren ägare/tomträttsinnehavare till berörd fastighet.


Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more