Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Nya blanketter för registrering till SFR från 1 juli 2020

Från och med den 1 juli gäller nya regler för registrering av uppgifter till Samfällighetsföreningsregistret, SFR.

Det här innebär att vi har nya anmälnings- och ansökningsblanketter som börjar gälla från och med den 1 juli.

Här hittar du anmälningsblanketten 

Här hittar du ansökningsblanketten 

För anmälan/ansökan som inkommer till Samfällighetsföreningsregistret innan 1 juli 2020 ska dock den gamla blanketten användas.

Det innebär lagförändringen

Regeringen har beslutat om ”Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter” som träder i kraft 1 juli 2020. Lagförändringen innebär också att anmälan om registrering och stadgeändring inte längre ska ske genom styrelsens försorg utan styrelsen ska se till att uppgifterna anmäls. I och med lagförändringen ska också fler personuppgifter anmälas till Samfällighetsföreningsregistret, bl.a. personnummer på samtliga i styrelsen samt firmatecknare.

Elektronisk ansökan planeras till 2021

Lantmäteriet kommer att utveckla e-tjänster för våra kunder för att möjliggöra elektronisk ansökan för Samfällighetsföreningsregistret. Dessa e-tjänster planeras till 2021.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more