Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida
Samfälligheter

Samfälligheter


En samfällighet är ett objekt som ägs och tas hand om av flera fastigheter tillsammans. Exempel på samfälligheter är gemensamhetsanläggningar, vägar och mark- och vattenområden.

Samfälligheter kan förvaltas genom delägarförvaltning eller av en samfällighetsförening:

Uppgifter om din samfällighetsförening finns i samfällighetsföreningsregistret - SFR och det är också hit du vänder dig för att ändra uppgifter om din samfällighetsförening.


Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more