Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Samfälligheter


En samfällighet är ett objekt som ägs och tas hand om av flera fastigheter tillsammans. Exempel på samfälligheter är gemensamhetsanläggningar, vägar och mark- och vattenområden. Genom att bilda en samfällighetsförening kan det ni äger tillsammans tas hand om på ett effektiv och rättssäkert sätt. 

Uppgifter om din samfällighetsförening finns i samfällighetsföreningsregistret - SFR och det är också hit du vänder dig för att ändra uppgifter om din samfällighetsförening.


Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website