Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Utdrag ur Pantbrevsregistret

Här kan du enkelt beställa ett utdrag ur pantbrevsregistret. Du behöver bara fylla i fastighetsbeteckning och personnummer på en lagfaren ägare/tomträttsinnehavare till fastigheten i formuläret nedan. 

Utdraget skickas med post till den lagfarne ägarens/tomträttsinnehavarens folkbokföringsadress, alternativt till en digital brevlåda om denne är ansluten till en sådan tjänst. Beställningar gjorda måndag-torsdag kl. 03-20, fredag-söndag kl. 03-18 samt helgdagar och klämdagar 03-18 levereras nästkommande dag till den digitala brevlådan.

Avser din beställning en fastighet eller tomträtt där lagfaren ägare eller tomträttsinnehavare avlidit måste beställningen ske via e-post eller telefon. 

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

Välkommen att kontakta agarfragor@lm.se för att ställa frågor, kommentera brister eller lämna önskemål så att de kan tas med i den fortsatta utvärderingen av tjänsten.

Offentlighets- och sekretesslagen

Eftersom informationen i Pantbrevsregistret är sekretessbelagd (enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap. 6-7 §) kan vi inte lämna ut den på telefon, utan skickar enbart informationen per post till den som har lagfart eller är tomträttsinnehavare.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website