Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Begär utdrag ur Pantbrevsregistret

Som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare kan du utan kostnad begära ett utdrag ur Pantbrevsregistret. Även mäklare som har ett förmedlingsuppdrag kan göra en sådan beställning. Utdraget visar vem eller vilka som har de datapantbrev som är uttagna i den aktuella fastigheten eller tomträtten.

Eftersom informationen i Pantbrevsregistret är sekretessbelagd (enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap. 6-7 §) kan vi inte lämna ut den på telefon, utan skickar enbart informationen per post till den som har lagfart eller är tomträttsinnehavare.

Du gör beställningen genom att fylla i blanketten Utdrag ur Pantbrevsregistret (pdf) och skickar den till:

Lantmäteriet
Ägarfrågor
801 82 Gävle

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta Ägarfrågor hos oss på telefon 026-63 37 00 eller e-post: agarfragor@lm.se

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more