Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lantmäteriförrättningen steg för steg

En fastighet kan ändras på olika sätt. Vår metod för att hjälpa dig när en fastighet ska ändras är oftast genom en lantmäteriförrättning. Här kan du se hur du ansöker om en lantmäteriförrättning och få en överblick om vad som händer när vi har tagit emot din ansökan.

1. Ansökan

Det första du behöver göra om du vill ändra din fastighet är att ansöka om en så kallad lantmäteriförrättning.

Läs mer om ansökan


2. Utredning

Vi börjar med att utreda om det är möjligt att genomföra den förändring du har ansökt om. En utredning tar olika lång tid beroende på vad din ansökan gäller och hur lätt eller svårt det är att genomföra förändringen. 

Läs mer om utredning


3. Beslut

När vi har samlat in all information vi behöver så fattar vi beslut. Det finns olika typer av beslut. I normalfallet fattar vi beslut om själva fastigheten, ett fastighetsbildningsbeslut.

Läs mer om beslut


4. Registrering

Om inte någon överklagat förrättningen inom fyra veckor så registreras den hos oss i Fastighetsregistret och på registerkartan. I samband med det får nybildade fastigheter en egen fastighetsbeteckning.

Läs mer om registrering


5. Slutbetalning

När lantmäteriförrättningen är färdig får du en sista räkning från oss.

Läs mer om slutbetalning


Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more