Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Handläggningstider lantmäteriförrättningar

Här kan du se aktuella medelvärden för våra handläggningstider gällande olika lantmäteriförrättningar. 

Handläggningstiden räknas från att den formella ansökan kommit in till Lantmäteriet. I handläggningstiden inkluderas väntan på att en handläggare tilldelas ärendet och tiden det tar att handlägga ärendet. Observera att det dröjer cirka 4-5 månader innan du blir kontaktad av en handläggare. Vi beklagar att du får vänta och arbetar för att köerna ska minska.


Tiderna i tabellen visar ett medelvärde för de tre senaste månaderna.

Handläggningstider lantmäteriförrättningar
Typ av förrättning Handläggningstid
Fastighetsreglering 11 månader
Avstyckning 9 månader
Klyvning 17 månader
Sammanläggning 8 månader

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website