Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Ägarlägenheter

År 2009 infördes en ny boendeform i Sverige - ägarlägenheter. Det innebär att det är möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus.

Ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Du disponerar fullständigt över lägenheten och kan måla om, byta kök, hyra ut den och så vidare. Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta sin fastighet.

Så här går det till att bilda en ägarlägenhet:

Ägarlägenheter bildas genom en lantmäteriförrättning. För att vi ska göra en lantmäteriförrättning behöver du göra en skriftlig ansökan. Lantmäteriförrättningen genomförs i dialog mellan lantmätare och de som berörs av åtgärden. Då bestäms hur ägarlägenheterna avgränsas och vilka delar av huset som är gemensam egendom (som till exempel yttertak, fasader, hissar, stamledningar).

För gemensamma utrymmen bildas en så kallad samfällighet som varje ägarlägenhet i huset äger del i. För gemensamma anläggningar bildas en så kallad gemensamhetsanläggning som varje ägarlägenhet i huset också äger del i.

Samfälligheten och gemensamhetsanläggningen förvaltas gemensamt av ägarlägenheternas ägare genom en särskild förening, en samfällighetsförening. Ägarna är medlemmar i föreningen. Föreningen är skyldig att fondera pengar för det framtida underhållet av den gemensamma egendomen. Kostnaderna för driften av de gemensamma utrymmena och anläggningarna fördelas mellan delägarna.

Ägarlägenheter får bara bildas om:

  • det är en sammanhållen enhet av minst tre ägarlägenheter
  • utrymmet som lägenheten består av inte har använts som bostad någon gång under de senaste åtta åren. Det betyder att ägarlägenheter kan bildas vid nyproduktion av bostäder och när affärs- eller kontorslokaler byggs om till bostadslägenheter.

Mer information om ägarlägenheter:

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website