Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Jämförelse mellan nyttjanderätt och ledningsrätt

Jämförelse mellan nyttjanderätt och ledningsrätt
Nyttjanderätt Ledningsrätt
Bildas genom privaträttslig överenskommelse -
avtalsrättighet
Bildas genom lantmäteriförrättning - officialrättighet
Är bindande i högst 25 år inom planlagd mark, 50 år i övrig

Gäller tills vidare

Gäller i regel efter en fastighetsöverlåtelse

Gäller oberoende av fastighetsägarbyten
Kan inte prövas av lantmäterimyndigheten Kan överprövas och omprövas
Kan i vissa fall överlåtas Kan överlåtas
Redovisas i Fastighetsregistret (FR) på fastighet som upplåter mark (förutsätter inskrivning) Redovisas i FR på fastighet som upplåter mark
Redovisas inte på fastighetsregisterkartan Redovisas på fastighetsregisterkartan
Måste bevakas vid lantmäteriförrättning Ingen bevakning behövs
Ett nyttjanderättsavtal per fastighet

Avser i allmänhet flera fastigheter

Villkoren kan skifta Normalt enhetlig utformning

Ersättning förhandlas med markägarna 'en och en'

Samlat grepp om ersättningsfrågorna i de fall lantmätaren beslutar

Kan förloras vid exekutiv auktion

Berörs ej av exekutiv auktion

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website