Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Frågor och svar om förnyelselagen

Rensningen ur registret kommer att ske löpande vilket innebär att all rensning inte sker direkt. Efter 21 mars 2019 ska rensningen vara klar.

Inskrivningen kommer att rensas men det bakomliggande avtalet kan fortfarande gälla. Om ni vill att inskrivningen ska finnas kvar i fastighetsregistret kan ni ansöka om en ny inskrivning av avtalet hos fastighetsinskrivningen.

Om ägaren av den tjänande fastigheten (den belastade fastigheten) är densamma som innan rensningen, kan ni skicka in en ansökan om inskrivning av avtalsrättigheten. Tillsammans med ansökan ska ni ge in det gamla servitutsavtalet/nyttjanderättsavtalet antingen i original eller i kopia där inskrivningsmyndighetens gamla aktnummer framgår. Om ni inte har en sådan kopia kan ni beställa den från Riksarkivet. Om avtalsrättigheten har varit inskriven i fastighetsregistret, kan Lantmäteriet hjälpa dig att söka fram informationen som ni behöver för att beställa en kopia från Riksarkivet.

Om den tjänande fastigheten (den belastade fastigheten) har bytt ägare efter rensningen kan ett nytt avtal behöva upprättas mellan parterna och ett original av detta skickas in till oss tillsammans med ansökan om inskrivning. Du kan läsa mer om att göra en inskrivning här!

Ja, de parter som är berörda av avtalsrättigheten har möjlighet att ansöka om förnyelse.

Kontakta Lantmäteriets Kundcenter så hjälper de dig att kontrollera vem som har förnyat avtalsrättigheten.

Det är inte säkert att servitutet varit inskrivet i fastighetsregistret från början. (Om avtalet är skrivet efter 1 juli 1968 har det inte varit berört av förnyelselagen)

Om det inte finns någon befintlig inskrivning i fastighetsregistret kan du ansöka om inskrivning.

Ja, Lantmäteriet har enligt förnyelselagen rätt att ta bort de gamla inskrivningar som inte har förnyats vid utgången av 2018.

Om avtalsrättigheten har varit inskrivet i fastighetsregistret, kan Lantmäteriet hjälpa dig att söka fram informationen som ni behöver för att beställa en kopia från Riksarkivet.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more