Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Tillgång till annans mark

En rättighet innebär rätten att använda någons fastighet på ett viss sätt. Till exempel är det vanligt att få rätt att ta väg, vatten, avlopp eller ledning över någon annans mark.

Det finns rättigheter mellan fastigheter (servitut) och mellan fastigheter och personer (nyttjanderätt).

En rättighet kan skapas genom avtal mellan olika parter - eller genom beslut av myndighet eller domstol.

Läs även mer om bredband och ledningsrätt.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more