Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Handledningen HMK – Digital grundkarta är nu publicerad

02 十月 2020

Den 1 oktober 2020 publicerades HMK – Digital grundkarta på Lantmäteriets webbplats.

Bild på handledningen HMK - Digital grundkarta

HMK – Digital grundkarta är en handledning för framtagande av grundkarta och den:

  • innehåller rekommendationer för arbetet med grundkartor till detaljplan
  • redovisar krav enligt lag och förordning samt ger information om standarder för utformning av digitala grundkartor
  • vänder sig till både beställare och utförare för framtagande av grundkartor i detaljplaneprocessen, men även till andra aktörer inom plan- och byggprocessen
  • är en del av Lantmäteriets handböcker i mät- och kartfrågor (HMK) och kommer att förvaltas löpande enligt HMK-konceptet.

Handledningen behandlar:

  • grundläggande förutsättningar avseende; begrepp, lag och förordning, föreskrifter, definitioner, processer, ansvar, utseende samt annat planeringsunderlag
  • upprättande av beställning för grundkarta och genomförande av grundkartearbetet
  • arkivering av grundkartor samt sparande av digitala grundkartor.

Handledningen finns på sidan Handböckerna i HMK

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website