Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lantmäteriet rivstartar nytt uppdrag med djupdykning kring nationellt planregister

03 五月 2018

Vilka är nyttorna med ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner? Och vilka förmågor och funktioner är viktiga att ta med som krav i det arbetet?
Det var två av frågorna som diskuterades under den workshop som Lantmäteriet arrangerade som ett första steg i det fortsatta arbetet med Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Frågan om ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner är högaktuell i och med att Lantmäteriet bara för ett par veckor fick ett nytt regeringsuppdrag. Där handlar en del av uppdraget nämligen om att lämna ett förslag om just detta.

Workshopen hölls även för att knyta ihop det arbete som redan gjorts inom Digitalt först med det nya uppdraget. I den rapport som Lantmäteriet lämnade till regeringen i januari i år konstateras att det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog.

"Samarbete och samverkan är nyckeln"

En nationell plattform för tillgång till relevanta geodata var ett av förslagen i rapporten och lösningar för en sådan plattform är ytterligare ett område som Lantmäteriet ska titta på i det nya uppdraget.

- I vår målbild så förhåller vi oss i ett första läge till dagens process som den ser ut, och fokuserar på att vi behöver kunna dela data och göra den tillgänglig för att på riktigt kunna gå in den digitala transformationen. Samverkan och samarbete är nyckeln för att få det att lyckas, säger Malin Klintborg som samordnar Lantmäteriets arbete med regeringsuppdragen inom Digitalt först-området.

Nyttan med ett nationellt planregister

bild
Malin Klintborg från Lantmäteriet knöt ihop det arbete som gjorts hittills under Digitalt först med det arbete som startar nu.

I det nya regeringsuppdraget ingår att även lämna förslag på hur ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner kan utformas. Under workshopen diskuterades bland annat behoven och nyttorna med ett sådant planregister och vilka krav på förmågor som bör ställas.

Bland deltagarna fanns representanter från bland annat kommuner, myndigheter, systemleverantörer och andra aktörer inom samhällsbyggnadsområdet som lyfte fram olika aspekter på ett nationellt planregister.
Ur ett medborgarperspektiv så ökar möjligheten att se vad som rör en viss fastighet genom ett digitalt tillgängligt planregister. Med en bättre visualisering så ökar också möjligheterna till medborgardialog.

Enklare att hitta byggbara områden

Att det skulle bli enklare att samordna stora projekt, exempelvis infrastruktursatsningar, över kommungränser genom att kunna ta del av information sömlöst var något som flera deltagare lyfte fram. Med ett nationellt planregister skulle det också bli enklare att se vilka byggbara områden som finns över landet.

- Särskilt för små och mellanstora byggföretag vore det en enorm fördel att kunna sitta i andra delar av landet och få avsättning för sina produkter. Och då är nationella digitala detaljplaner en förutsättning, menade en deltagare.

Användarvänlighet, tillgänglighet och sökbarhet är inte helt oväntat de krav som lyfts fram på ett nationellt planregister, även specifika behov av tillgång till information i eller kopplat till detaljplanerna lyftes fram. Synpunkterna kommer nu att tas vidare i Lantmäteriets arbete om hur ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner kan utformas.

I samband med det nya regeringsuppdraget ska även behovet av en utökad redovisning av byggnadsinformation utredas. Uppdraget ska slutredovisas 26 april 2019.

Se bildspelet som visades under workshopen
Ta även del av sammanställningen från dagen

Se filmen från workshopen!

Hör röster från ett par av deltagarna som ger sin syn på nyttan med ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner!

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more