Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Kartutskrift

I e-tjänsten Kartutskrift kan du skapa och skriva ut din egen karta i skala 1:10 000 eller 1:50 000. 

Kartan är anpassad för utskrift i olika pappersformat och i skala 1:10 000 kan fastighetsindelning och/eller gatunamn läggas till. Färgen och rastreringen kan visas olika bra i olika pdf-läsare.

Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift
Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift som visar kartutsnitt med bladindelning.

Så skapar du en egen karta

Gör så här:

  1. Klicka på Starta Kartutskrift 
  2. Välj önskat område genom att zooma och panorera i kartan.
    Använd knapparna + och - i övre vänstra hörnet.
  3. Välj "Ändra" för att ändra skala 1:10 000/1:50 000 eller utskriftsformat t.ex. kartbok 12 sidor A4(4*3) eller enkelsidigt A2, A3 stående/liggande. Så här ser ikonen för valet "Ändra" ut:andra.jpg
  4. Välj "Skapa karta". Så här ser ikonen för valet "Skapa karta" ut:skapa_karta.jpg
  5. Anpassa din kartutskrift genom att välja den information du vill ha med t.ex. norrpil och skalstock.
  6. Din karta skapas som en pdf-fil.
  7. Skriv ut eller spara den digitala pdf-kartan. För att utskriften ska bli i rätt skala behöver du välja "Full storlek" på din utskrift, alternativt "Verklig storlek" i Acrobat Reader.

 

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website