Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Kartutskrift

I e-tjänsten Kartutskrift kan du välja område, ladda hem din egen kartbok och skriva ut i skala 1:10 000 eller 1:50 000. Kartutskrift erbjuder möjligheten att välja ett område i kartan, skapa kartbok och öppna eller spara den i pdf-format för utskrift.

Kartan är anpassad för utskrift i olika pappersformat och i skala 1:10 000 kan fastighetsindelning och/eller gatunamn läggas till. Färgen och fyllningen kan visas olika bra i olika pdf-läsare.

Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift
Skärmbild från e-tjänsten Kartutskrift som visar kartutsnitt med bladindelning.

Så skapar du en egen karta

Gör så här:

  1. Klicka på Starta Kartutskrift Med anledning av ett planerat tekniskt underhåll har webbplatsen begränsad funktionalitet under innevarande helg.
  2. Välj önskat område genom att zooma och panorera i kartan.
    Använd knapparna + och - i övre vänstra hörnet.
  3. Välj Skapa kartbok.
  4. Anpassa din kartbok genom att välja den information du vill ha med t.ex. norrpil och skalstock.
  5. Öppna och/eller spara din pdf
  6. Skriv ut. För att utskriften ska bli i rätt skala behöver du välja Full storlek på din utskrift alt. Verklig storlek i Acrobat Reader.

 

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more