Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Swepos-stationerna

Swepos-stationerna är fasta referensstationer som är byggda för kontinuerlig GNSS-mätning på en stabil och väldefinierad position.

Swepos referensstationer är utrustade med satellitmottagare som tar emot signaler från alla aktuella GNSS-system. Satellitobservationerna skickas därefter vidare via Internet till två geografiskt åtskilda datacenter. Detta pågår oavbrutet varje sekund, året runt.

Klassificering och utrustning

Swepos-stationerna delas in i två kategorier – klass A och klass B – utifrån vilka krav som finns på koordinatstabilitet och reservkapacitet. I kartstödet (nytt fönster) kan du se var stationerna ligger.

All utrustning vid referensstationerna underhålls och uppgraderas fortlöpande. Nya GNSS-antenner testas alltid innan de installeras på en station.

Klass A-stationer 

Leksand, en klass A-station som har antennen monterad på betongpelare och instrumentbod.
Klass A-stationen Leksand.

Klass A-stationerna har den bästa långsiktiga koordinatstabiliteten eftersom GNSS-antennerna är monterade på isolerade betongpelare eller fackverksmaster med fast förankring i sprickfri berggrund.

Övrig utrustning på stationerna är installerad i någon typ av teknikbod. Det finns god redundans för GNSS-mätning, datakommunikation och strömför­sörjning, d.v.s. reservkapacitet som kan aktiveras i händelse av problem.

Till klass A-stationerna hör de 21 så kallade fundamentalstationerna som realiserar vårt nationella referenssystem SWEREF 99. Klass A-stationerna används också för att övervaka koordinat­stabiliteten för klass B-stationerna.

Klass B-stationer

GNSS-antennen på klass B-stationen i Storuman syns ovanför taket på den byggnad där den är monterad.
Storuman, en klass B-station med takmonterad antenn.

Klass B-stationerna förtätar nätet av klass A-stationer i den utbyggnad av Swepos-nätet som görs för att öka kapaciteten för realtidsmätning. Därför är klass B-stationen den vanligaste stationstypen och utgör ca 90 % av Swepos-nätet.

Klass B-stationerna har GNSS-antenner som är takmonterade på byggnader och har inte samma redundans som klass A-stationerna, avseende utrustningen.

Stationernas koordinater kontrolleras genom dagliga beräkningar, t.ex. för att upptäcka eventuella rörelser.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website