Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Swepos för jordbruk

Låt jordbruksmaskinen köra sig själv! Precisionsodla med hjälp av Swepos-tjänsten i kombination med maskinstyrning.

Figur nätverks-RTK

Maskinen styr sig själv och överlappet mellan dragen på åkern, för att inte missa några ytor, kan minskas då maskinen kör med centimeternoggrannhet. I kombination med data om hur grödan växer på olika delar av fältet kan du anpassa gödselgivan för att få maximal avkastning. Det ger positiva effekter på ekonomi och miljö när maskinens bränsleförbrukning minskar och gödselmängden kan justeras för att begränsa miljöpåverkan.

Mer information

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more