Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

ITRF - SWEREF 99

Vid användning av vissa positionstjänster och GNSS-beräkningar kan du behöva göra transformationer mellan ITRF/WGS 84 och SWEREF 99.

Positionstjänster som bygger på Precise Point Positioning (PPP) ger koordinater i aktuell epok i senaste ITRF, vilket kan sägas vara ungefär detsamma som WGS 84. Du kan även erhålla sådana koordinater vid till exempel relativ GNSS-beräkning mot stationer i IGS-nätet (på engelska, nytt fönster).

Det globala referenssystemet ITRS, International Terrestrial Reference System, är dynamiskt och inkluderar en hastighetsmodell. Definitionen av SWEREF 99 innebär att Sveriges läge på jordklotet är fastlagt till Europas läge år 1989 och att det är ett statiskt system vad avser geodynamiska rörelser, t.ex. plattektonik och landhöjning. Skillnaden mellan SWEREF 99 och WGS 84 är för närvarande (2021) 7‑8 dm och den ökar med några centimeter per år.

Transformationssamband

ITRF2014 – SWEREF 99

Vid transformation mellan ITRF och SWEREF 99 bör transformationssambandet mellan ITRF2014 och SWEREF 99 användas i första hand, eftersom det är det mest aktuella sambandet.

Om du behöver transformera mellan någon annan ITRF-lösning och SWEREF 99, så bör de officiella ITRF-transformationerna mellan de olika lösningarna (på engelska, nytt fönster) användas för transformation till ITRF2014 och sambandet nedan för att transformera mellan ITRF2014 och SWEREF 99.

Transformationssambandet finns tillgängligt i transformationsbiblioteket PROJ (på engelska, nytt fönster), version 7.2.1 och senare.

Transformationsmetoden är densamma som i det äldre sambandet som beskrivs i The NKG2008 GPS campaign – final transformation results and a new common Nordic reference frame (på engelska, nytt fönster).

ITRF2005 – SWEREF 99

Det här transformationssambandet är ett äldre samband, som du endast bör använda om du har använt sambandet tidigare och har behov av att fortsätta använda samma samband för att få konsistenta resultat.

 Förenklade transformationer

Transformationssambanden är framtagna för situationer där interpolering i deformationsgriden inte kan hanteras. Sambanden består av årliga parametrar för 7-parametertransformation. Förhoppningen är att behovet av den här typen av transformation ska minska nu när den generella och noggranna transformationen mellan ITRF och SWEREF 99 finns tillgänglig i PROJ.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website