Infoblad om enhetliga referenssystem | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Infoblad om enhetliga referenssystem

I en serie informationsblad publicerades faktauppgifter, erfarenheter och råd kring ämnen som är relaterade till referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000 och införandet av dem.

De flesta blad publicerades under åren 2003-2010, då införandet av de nya referenssystemen inleddes. Det innebär att en del av kringinformationen inte beskriver den situation som är idag, men beskrivningarna av referenssystemen är i hög grad aktuella ännu.

Varje infoblad omfattar en till två sidor.

Dokument Titel
Infoblad 1 (pdf; 0,3 MB) Nya referenssystem
Infoblad 2 (pdf; 0,2 MB) Systembeskrivningar
Infoblad 3 (pdf;0,1 MB) Nytt höjdsystem
Infoblad 4 Fasta lokala referensstationer
Infoblad 5 Korrektionsmodellen SWEREF99RT90
Infoblad 6 (pdf; 0,3 MB) Korrektion med restfelsinterpolering
Infoblad 7 (pdf; 2,0 MB) Höjder i olika höjdsystem
Infoblad 8 (pdf; 0,1 MB) Höjder i RH 2000
Infoblad 9 (pdf; 0,2 MB) SWEREF 99 och WGS 84
Infoblad 10 (pdf; 0,4 MB) Referenssystemens förvaltning
Infoblad 11 (pdf; 0,3 MB) Nytt indexsystem
Infoblad 12 (pdf; 0,2 MB) Transformation SWEREF 99 - RT 90
Infoblad 13 Nationell höjdmodell
Infoblad 14 Flygburen laserskanning
Infoblad 15 (pdf; 0,1 MB) RH 2000 i ett europeiskt perspektiv
Infoblad 16 (pdf; 0,1 MB) Höjdsystem för Nationell höjdmodell

Ett antal infoblad bedöms inte längre vara relevanta och dokumenten har därför tagits bort från sidan.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more