Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

DGNSS

Begreppet DGNSS avser idag främst relativ kodmätning i realtid.

Differential GNSS är ett samlingsbegrepp för mätning där man utnyttjar flera GNSS-mottagare för att minska osäkerheten i lägesbestämningen. Idag används DGNSS huvudsakligen för att beskriva de relativa mätmetoder som baseras på kodmätning, vilket bygger på en enklare princip – som är mindre känslig för signalavbrott – än bärvågsmätning.

Swepos DGNSS är en positioneringstjänst som ingår i Lantmäteriets öppna data.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website