Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

GPS och satellitpositionering

Satellitpositionering omfattar de metoder och tekniker som används för att bestämma en punkts läge genom avståndsmätning mot flera satelliter.

De satellitsystem som används för detta ändamål går under samlingsnamnet GNSS, Global Navigation Satellite Systems, där GPS är det bäst kända exemplet. Satellitpositionering och GNSS-mätning används ofta som synonyma begrepp.

Vad behöver man?

För satellitpositionering krävs fri sikt och en så kallad GNSS-mottagare, vilket är en särskild utrustning för att kunna ta emot radiosignaler från ett eller flera GNSS. GNSS-mottagare finns i många olika utföranden och prisklasser. Enklare och billigare mottagare används till exempel i bilnavigeringssystem och smartmobiler, medan mer avancerade mottagare används vid hus- och vägbyggen och andra produktionstillämpningar med höga precisionskrav. För att öka precisionen och tillförlitligheten kombineras ofta GNSS med markbaserade stödsystem, till exempel Swepos.

Hur fungerar det?

Grundprincipen för alla GNSS-mottagare är densamma. De kodade radiosignaler som sänds ut från satelliterna jämförs med identiska signaler som genereras i själva mottagaren vid samma tidpunkt.

Illustration av principen för kodmätning.
Vid kodmätning jämförs den tidsmärkta signalen från satelliten med den kopia av signalen som genereras i GNSS-mottagaren.

Den uppmätta skillnaden mellan mottagen och genererad signal kan översättas till en tidsskillnad som ger information om hur lång tid det tog för signalen att nå fram till GNSS-mottagaren. Och i och med att både tid och hastighet (det vill säga ljusets hastighet) är kända kan sträckan mellan satellit och GNSS-mottagare räknas ut. Ett slags avancerat måttband alltså!

GNSS-satelliterna befinner sig i på förhand kända banor runt jorden och är vid varje tidpunkt kända i ett globalt referenssystem. Genom att mäta avståndet till flera satelliter kan GNSS-mottagarens läge därför bestämmas i samma referenssystem. Information om GNSS-satelliternas positioner skickas ut i satelliternas så kallade navigationsmeddelande tillsammans med status- och tidsangivelser.

Läs mer om de vanligaste metoderna för GNSS-mätning.

Interaktiva tjänster

Här hittar du tjänster med anknytning till GNSS. Du kan bland annat transformera koordinater.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website