Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lägenhetsregisterinformation avisering

Lägenhetsregistret regleras i lägenhetsregisterlagen och är inte allmänt tillgänglig. Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website