Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Pågående produktutveckling av geografisk information

Inom Lantmäteriet sker ett kontinuerligt arbete med att förbättra våra produkter, men också med att erbjuda nya och förbättrade sätt att konsumera informationen. Från den här sidan kan ni som användare av Lantmäteriets geografiska information ta del av den produktutveckling som sker.

Här delar vi information om pågående arbete med löpande uppdateringar om:

 • Vilka förändringar som är planerade
 • När i tiden förändringarna är planerade
 • Hur man får tillgång till test- och demodata
 • När nya versioner av test- och demodata kommer att finnas tillgängliga
 • Arbetsversioner av produktspecifikationer
 • Kontaktinformation
 • FAQ

Vill du vara med och tycka till och lämna synpunkter så kontakta oss gärna på ginfo@lm.se

Utveckling som pågår just nu

Bilden visar en tidlinje från den första januari 2020 till den första januari 2024, som beskriver planerade lanseringsdatum för en rad vektorprodukter och visningstjänster. Det första som visas på tidlinjen är datumet sjätte juni 2020 då produkterna Topografi Visning och Byggnad Visning, vector tiles släpptes. Nästa datum som visas är den tjugonde januari 2021, då Fastighetsindelning Visning, vector tiles lanseras. Därefter följer flera osäkra tidpunkter för nio olika lanseringar. Den 1 oktober 2021 släpps vektorprodukterna Topografi 10, Byggnad, Administrativ indelning, Fastighetsindelning, Markreglerande bestämmelse och Rättighet Nedladdning, vektor. Senare under 2021 planeras även en lansering av ytterligare två visningstjänster Markreglerande bestämmelse Visning och Rättighet Visning, vector tiles. Nästa produktlansering är Topografi 50 Nedladdning, vector som preliminärt släpps i slutet av 2021. Under 2022 följer fyra planerade lanseringar. Först är en ny version av Markrelgerande bestämmelse Nedladdning, vektor 1.X. Efter den kommer Topografi 100 Nedladdning, vektor. Under andra halvan av 2022 planeras lansering av fem uttagsprodukter av typen vector tiles. De fem produkterna är Markreglerande bestämmelse, Rättighet, Fastighetsindelning, Byggnad och Topografi Nedladdning, vector tiles. Sist ut under 2022 ligger en lansering av Topografi 250 Nedladdning, vektor. Under 2023 ligger en ytterst preliminär lansering av en ny version av vektorprodukterna Fastighetsindelning och Rättighet Nedladdning, vektor. Slutligen planeras en ny hantering av text att lanseras i uttagsprodukterna i slutet av 2023.
Översiktlig plan för arbetet mellan åren 2020-2024. Klicka på bilden för en mer detaljerad information.

Frågor och svar

Vector tiles

Beställning av Fastighetsindelning Visning, vector tiles sker via beställning från någon av Lantmäteriets vidareförädlare eller genom att kontakta vår Geodatasupport.

Nedladdning, vektor

 • I de fall man tidigare beställt GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor beställs nu istället Fastighetsindelning Nedladdning, vektor.
 • Administrativ indelning Nedladdning, vektor är en produkt som är en delmängd av det innehåll som finns i Fastighetsindelning Nedladdning, vektor. För en kund som köper Fastighetsindelning Nedladdning, vektor finns emellertid ingen anledning att köpa denna.
 • I de fall man tidigare beställt GSD-Fastighetskartan topografi, vektor beställs nu istället Topografi 10 Nedladdning, vektor.
 • Byggnad Nedladdning, vektor är en produkt som består av en delmängd av det innehåll som finns i Topografi 10 Nedladdning, vektor. För en kund som köper Topografi 10 Nedladdning, vektor finns emellertid ingen anledning att köpa denna produkt.
 • Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor och Rättighet Nedladdning, vektor är nya som egna produkter.

Beställning och leverans av de nya produkterna kommer ske via självserviceportalen Geotorget. Mer information om Geotorget

För vidareförädlare som registrerat affärer i Lantmäteriets Beställningssystem behöver inga åtgärder vidtas. Om förhållanden förändras avseende redovisade ordrar och de behöver registreras om ska de däremot registreras enligt den nya produktstrukturen.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website