Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Geotorget Beställning

I Geotorget Beställning kan privatpersoner och organisationer beställa och ladda ner Lantmäteriets geodataprodukter. Geotorget är under utveckling och produkter läggs till successivt.

För att lägga en beställning krävs att ett konto skapas, mer information om detta finns i tjänsten. När du skapat ett konto kan du följa ditt beställningsärende och ladda ner producerade data.

I nuläget kan du beställa vissa Öppna data-produkter. I beställningsgränsnittet finns stöd för urval med kartstöd.

Målsättningen är att alla Lantmäteriets geodataprodukter ska tillgängliggöras via Geotorget Beställning, och att all information för dig som kund och användare av Lantmäteriets geodataprodukter ska finnas på ditt konto, t.ex. avtal, fakturor och behörigheter.

Under utveckling i Geotorget Beställning

Bild med Instruktioner för att hantera leverans i Geotorget.
Stegen i bilden visar flödet för att hämta en leverans i Geotorget

Hämta leverans

När en beställning är lagd i Geotorget Beställning kommer det finnas två möjligheter att hämta leveransen.

Hämta leverans manuellt

Logga in i Geotorget Beställning, gå till mitt konto

  • Följ leveransstatus.
  • Initiera ny leverans på abonnemang.
  • Ladda hem leverans manuellt via en webbläsare.

Hämta leverans via API – från 1 oktober år 2021

För att kunna hämta leverans via API kommer det krävas ett systemkonto.

Logga in i Geotorget Beställning, gå till mitt konto och hämta OrderID.

Konfigurera ert system enligt den tekniska beskrivningen.

  • Läs order.
  • Läs senaste leverans.
  • Initiera ny leverans på abonnemang.
  • Ladda hem leverans.

Teknisk beskrivning  - version 1.0 API för hantering av leverans (pdf, öppnas i nytt fönster)

Öppna data

Vi fyller successivt på med Öppna data-produkter.

Avgiftsbelagda produkter

De första avgiftsbelagda produkterna som tillgängliggörs via Geotorget Beställning är produkter som ersätter GSD-Fastighetskartan, vektor. Läs mer om detta på produktutvecklingssidan för geografisk information 

Jämförelse mellan hur det fungerar idag och efter kommande utveckling

Idag

Efter utveckling

Avgiftsberäkning

Prisberäknaren (för Vidareförädlare)

Geodatasupport beräknar avgift och gör offert för slutanvändning

Avgiften räknas fram och redovisas enligt gjorda urval i samband med beställning.

Teckna avtal för slutanvändning

Geodatasupport skapar offerter och avtal

Avtal för slutanvändning tecknas i och med att beställningsärende skickas in och godkänns av Lantmäteriet.

Undantag för Vidareförädlaravtal, Geodatasamverkansavtal och andra övergripande avtal.

Abonnemang

Leveransabonnemang med bestämda intervall där data skickas ut till användaren.

Avtal med årlig avgift (abonnemangsavtal) ger rätt till nya uttag. Nya uttag på abonnemangsbeställningar initieras av kund via API eller manuellt i Geotorget Beställning - Mitt konto

Leverans

Leveransmejl med länk till FTP-plats

eller

Leverans på fysisk media (hårddisk)

Följ leveransstatus och ladda ner filer via Geotorget Beställning - Mitt konto

eller

Fråga efter leveransstatus och ladda ner filer via API

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website