Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Leveranser

Här besvarar vi leverans- och vissa beställningsfrågor kring våra geodata (kartor, bilder och fastighetsinformation).

Om du inte hittar svaret på din fråga så är du välkommen att kontakta geodatasupporten - vi hjälper dig gärna.

Normal leveranstid är för:

  • Fastighetsinformation: max 5 arbetsdagar om inte särskild prövning av ändamål krävs.
  • Geografisk information: inom 5 arbetsdagar, beroende på produkt.
    För produkter som kräver inslag av manuellt arbete, avser främst flygbildsinformation, kan vi inte utlova leverans inom 5 arbetsdagar då det finns beroenden som påverkar leveranstiden. Kontakta geodatasupporten för mer information.
  • Geodatatjänster: 3 arbetsdagar.

Fastighetsinformation levereras alltid genom FTP (File Transfer Protocol).

Geografisk information levereras främst genom FTP (File Transfer Protocol) men det finns även möjlighet till leverans på hårddisk eller USB-minne.

Analoga flygbilder skannas in och levereras digitalt när så önskas. I annat fall skickas de med post.

Hämtning kan ske via sftp-klient eller https-prototokoll som är krypterade åtkomstsätt. Varje kund identifieras med sitt användarnamn samt lösenord som har skickats via e-post om så angetts vid beställning.

Tillgängligheten är i princip 24 timmar/dygn med avbrott för service och uppgraderingar med mera.

Hämtning via sftp-klient

Som sftp-klient kan t.ex. Filezilla, Winscp eller sftp.exe (ingår i PuTTY) användas.

Server/hostname: sftp://hamtplats.lantmateriet.se 
Login ID:
Password:

Hämtning via webbläsare och https-protokoll

Ange: https://hamtplats.lantmateriet.se/katalognamn
Sedan visas en dialogruta och där anger man användarnamn samt lösenord.
Exempel: https://hamtplats.lantmateriet.se/AD_288_180024_01

Leveransfiler

Aviseringsfiler levereras med en fil för alla objekt/tabeller.

Vi kan återskapa raderade filer, upp till 6 månader bakåt, mot en avgift om 800 kr per fil.

Gäller det fastighetsinformation kontaktar du fastighetsavisering@lm.se

Beskriv problemet så utförligt som möjligt. Glöm inte att skriva hur vi kan komma i kontakt med dig.

Gäller det kartor och geografisk information samt flygbilder kontaktar du felrapport.grunddataprodukt@lm.se
Ange läge och berätta om problemet så utförligt som möjligt. Glöm inte att skriva hur vi kan komma i kontakt med dig.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website