Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

GPS-frågor

Lantmäteriet gör kartor men inga vägbeskrivningar. Har du funnit ett fel i din GPS eller navigator kanske du hittar en förklaring här.

Fel i GPS och vägbeskrivningar

Har du funnit ett fel i din GPS eller navigator kan felet i vissa fall även förekomma i Lantmäteriets kartor. Om felet återfinns hos oss kan vi åtgärda det. I de flesta fall behöver du även anmäla felet till företaget som gör vägbeskrivningar, ofta TomTom och Garmin.

Du kan använda tjänsten Förbättra kartan för att titta på Lantmäteriets kartor, lokalisera om felet finns i kartorna och i så fall anmäla det till Lantmäteriet.

Lantmäteriet redovisar alla vägar som är längre än 50 meter.

Enskilda bilvägar av typen sämre bilväg och bilväg läggar Lantmäteriet själva in genom att tolka de förändringar vi ser i skalriktiga flygbilder, det vi kallar ortofoton, i skala 1:2500.

Vägar från kommun och Trafikverket definieras som allmänna vägar, och de samlas i NVDB, Trafikverkets databas. Från NVDB får Lantmäteriet månadsvisa uppdateringar av vägar.

Vi har problem med att många GPS visar fel väg till och från vårt fritidsområde. Denna 'väg' är egentligen en skogsstig, som inte ska användas till genomfartstrafik.

Går det att göra något hos er så att GPS inte tror att det är en farbar väg?

Många yrkeschaufförer har haft svårt att hitta hit, och det är speciellt oturligt i de fall det rör sig om ambulans och brandkår - som hamnar ute mitt i skogen, och inte på den snabbaste och 'rätta' vägen.

SVAR:
Nej, det här är inte ett ärende som Lantmäteriet kan lösa. Vägen redovisas som en enskild sämre bilväg vilket är helt korrekt; dessutom finns vägbom redovisad i kartbilden.

Den som läser kartan bör inse att det är en mindre lämplig väg att ta för att komma till ert område. Lantmäteriet gör kartor, inte vägbeskrivningar.

För att komma till rätta med felaktig navigering bör man felanmäla detta till respektive GPS/navigator (ofta TomTom eller Garmin).

Vi har stora problem att få gods utkört till vår leveransadress Partihandlarvägen 55 där vi har vår lastkaj. Kör man på GPS hamnar de flesta 300 meter bort. Tror inte att 55 finns inlagd som gatunummer ens. Detta behöver åtgärdas snarast. Är ni rätt ställe att skriva till?

SVAR
Nej, det här är inte ett ärende Lantmäteriet kan lösa. Partihandlarvägen 55 finns inte som registrerad adress. För att få den registrerad måste ni kontakta kommunen, som beslutar om adressen och registrerar den i Lantmäteriets kartor.

Adresspunkt saknas i Lantmäteriets karta.

Om fel i navigeringen fortsättningsvis förekommer så måste ni anmäla det till respektive navigationsföretag.

Vägbeskrivningen i min GPS visar att jag ska ta av till höger, men vägen är avstängd vid bron över ån och jag måste ta vägen runt Målilla kyrka, Vetlandavägen vidare till rondellen i Målilla och sedan mot Oskarshamn. Vänligen ändra i kartan snarast, och ta bort bilväg över bron mellan Spånggatan 5 och Spånggatan 7 i Målilla. Tack!

SVAR
Lantmäteriets karta är i detta fall korrekt och felet du ser är inte ett fel i kartan utan i vägbeskrivningen som läggs på kartan. Att navigatorer ibland visar olämpliga/dåliga vägval kan Lantmäteriet inte påverka eftersom navigationssystem i GPS/navigatorer inte alltid använder sig av vare sig NVDB* eller Lantmäteriets data, utan inhämtar egen väginformation som de lagrar i egna databaser.

För att komma till rätta med detta problem bör man felanmäla detta till respektive GPS/navigator (ofta TomTom eller Garmin), eller i den tjänst där felet förekommer.


Lantmäteriets karta redovisar gångbro.


Karta från Hitta.se – Allt rätt; varken varken bro eller väg visas över ån.


Vägbeskrivning från Hitta.se – Felaktig rutt över ån.

Nej, Lantmäteriets kartor är inte anpassade för GPS.
Frågor om kartor till GPS hänvisas därför till respektive tillverkare eller andra återförsäljare av GPS-kartor.

I kartprogram och navigationstjänster visas adressen för Norra Trängallén 8 på fel position. Vi är mycket oroliga för konsekvenserna om blåljusutryckning skulle bli aktuell.

På båda sidor om fastigheten går Norra resp. Södra Trängallén upp. Transporter åker först till position enligt kartnålen i bilden nedan. Efter letande hittar de så småningom adressen Södra Trängallén 8. Men vår fastighet på Norra Trängallén 8 hittar de inte.
Hur går man tillväga för att få detta rättat i kart- och navigationstjänster? Jag har varit i kontakt med Skövde kommun men får ingen hjälp.

SVAR
Lantmäteriets kartor visar Norra Trängallén 8 på rätt plats. I just detta fall verkar det som att adresspunkterna i navigationstjänster inte är uppdaterade. Varken kommun eller Lantmäteriet kan hjälpa dig med det här. Du bör anmäla det här till de kartprogram och de navigationstjänster där felet förekommer.

På vår fastighet är gårdsinfarterna inritade som vägar. Trafikanter blir lurade in på vägen eller använder gårdens interna väg som inte är farbar alla gånger. Kan man ta bort vägen ur kartan så den ej tas med i GPS?

SVAR
Lantmäteriets karta är rätt; se bildexempel nedan. Vi redovisar en uppfartsväg som enskild bilväg. Vi är skyldiga att redovisa vägar oavsett om de är statliga, kommunala eller privata – enda kravet är att de mäter minst 50 meter.
Detta betyder inte att alla har rätt att använda vägen. Som bilist är man skyldig att respektera eventuella förbudsskyltar och en fastighetsägare kan t ex sätta upp en vägbom för att begränsa obehörig motortrafik.

Just på den här gården har vi en väg som slutar vid en större byggnad. Det är alltså ingen väg som går över gården. Om man istället tittar i vägbeskrivning på Hitta.se så visar kartan rätt men vägbeskrivningen fel. När fel i navigeringen förekommer kan man anmäla det till aktuellt navigationsföretag.


Karta från Lantmäteriet visar rätt.


Karta från Hitta.se visar rätt.


Felaktig vägbeskrivning (från TomTom) på korrekt karta från Hitta.se

För att lösa problemet är det bästa alternativet att rapportera fel till den navigator/GPS som visar fel. Felanmälningar sker lämpligtvis online på respektive tillverkares webbplats. Det kan hända att det krävs registrering/inloggning för att korrigera vissa fel.

Vänd dig till...

HERE
Korrigerar Garmins och Nokias kartor och vägbeskrivningar.

TomTom: Map Share Reporter
Korrigerar material till TomTom, Apple, Hitta.se med flera.

Google Maps: Skicka feedback
Anmäl fel i Googles kartor.

Observera att Garmin och TomTom är de två största tillverkarna av navigatorer, men andra kan dock förekomma. Likaså kan det finnas andra webbplatser och appar med vägbeskrivningar. Här har vi bara listat några av de på marknaden förekommande.

Vill du förändra något i Lantmäteriets karta?

Använd tjänsten Förbättra kartan för att titta på Lantmäteriets kartor, lokalisera om felet finns i kartorna och i så fall anmäla det till Lantmäteriet.

Om du även upplever fel i navigeringen så måste du anmäla det till respektive navigationsföretag.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website