Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Beställ fastighetsinformation

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställning från Lantmäteriet

Vi arbetar med att modernisera beställningar och leverans av fastighetsinformation. Förändringarna arbetas fram i projektform och produktutbudet utökas successivt. Därför finns det nu två olika gränssnitt för beställning, se SJÄLVSERVICE-flikarna ovan.
Via Beställningsformuläret beställer du fortfarande Direktåtkomsttjänster för fastighetsinformation samt Uttag och aviseringar i ÖFF-format.

Se leveranser under storhelger

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

  Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap
  2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

  Prova på våra direktåtkomsttjänster gratis i en månad

  För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om hur direktåtkomsttjänsterna fungerar erbjuder vi möjligheten att prova dem gratis under en månad.
  För information och frågor kontakta Geodatasupport.

  Handbok FRL

  I Handbok FRL (pdf, öppnas i nytt fönster) (Lagen om fastighetsregister) framgår Lantmäteriets praxis om ändamålsprövningar och riktar sig till jurister, chefer och handläggare av FRL-ärenden. 

  Beställning från återförsäljare

  Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

  Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

  Read more about our website