Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter

24 六月 2019

Detta är en första information att GSD-Fastighetskartan under tredje kvartalet (Q3) 2020 kommer att utgå som produkt och ersättas med nya produkter som levereras i ett nytt filformat. Omfattande förändringar kommer även att göras i datamodellerna.

Den nya produktstrukturen ser ut enligt nedan:

Produkt idag Produkt imorgon
GSD-Fastighetskartan topografi, vektor Topografi 10, vektor
GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor Fastighetsindelning, vektor
Delmängd av GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor Administrativ indelning, vektor
Delmängd av GSD-Fastighetskartan topografi, vektor Byggnad, vektor
Delmängd av GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor Planer och bestämmelser, vektor
Delmängd av GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor Rättigheter, vektor

Leveransformaten Shape och MapInfo-TAB utgår i och med lanseringen av de nya produkterna och ersätts av GeoPackage. GeoPackage är ett modernt filformat som hanterar flera av de begränsningar som finns i dagens leveransformat. Till exempel behöver inte stora geografiska områden delas upp i mindre, tecken-kodning fungerar bättre, dessutom blir det färre filer att hantera med mer intuitiva namn.

Förändringarna som berör datamodellerna kommer att medföra att attributnamn ändras och att attribut både utgår och tillkommer. Förändringarna kommer att förmedlas i detalj i framtida testdata och specifikationer.

Innehållsmässiga förändringar planeras också, där den största är att Lantmäteriet börjar använda Nationell Vägdatabas, NVDB, och Nationell järnvägsdatabas, NJDB, som ursprungskälla för väg- och järnvägsdata.

Förändringarna innebär att anpassningar kommer att behöva göras i system som använder nuvarande GSD-Fastighetskartans datamodeller. I de fall egna kartmanér har tagits fram kommer anpassningar att behöva göras även där.

Mer information går att läsa i dokumentet Ersättare_FK_Q32020 (pdf).

Tidplan

2019-06-24 - Första versionen av testdata går att hämta från ftp-GEO-tester (öppnas  i nytt fönster).

Q1 2020 - Sex månader innan lansering av de nya produkterna finns slutgiltiga specifikationer och demodata.

Q3 2020 - Lansering av de nya produkterna.
  - Nya produkterna beställningsbara.
  - Leveranser i GeoPackage

Q3 2020 - Avveckling av GSD-Fastighetskartan.
  - GSD-Fastighetskartan ej längre beställningsbar.
  - Leveranser i Shape- och MapInfo-format upphör.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website