Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Diariet och informationsredovisning

Alla handlingar som kommer in till en myndighet eller upprättas där är allmänna handlingar. En allmän handling kan till exempel vara ett brev eller e-post.

Vem som helst har rätt att ta del av dem, med vissa undantag som regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Förvaltningsärenden

Våra förvaltningsärenden registreras i ett förvaltningsdiarium. För att ta del av allmänna handlingar kontakta Registrator via mejl: registrator@lm.se

I vårt informationsredovisningsprogram Klara kan du se vilken information som skapats i Lantmäteriets verksamhet. Från och med år 2018 redovisas informationen efter verksamhetens processer.

Förrättningsärenden

I vår tjänst Mina fastighetsärenden kan du söka efter förrättningsärenden.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more