Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Tillgänglighet för lantmateriet.se

Lantmäteriet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver hur lantmateriet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Brister i tillgänglighet

Här kommer vi att samla tillgänglighetsredogörelser för våra webbplatser och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

Tillgänglighetsredogörelse för Hitta stompunkt

För närvarande uppfyller tjänsten Hitta Stompunkt delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Ett fåtal informationsdialoger är inte nåbara via tangentbordet. [WCAG 2.1.1 A]
 • Det syns inte tydligt när kartan är aktiv. [WCAG 2.4.7 AA]
 • ARIA-landmärken används inte på ett konsekvent sätt. [WCAG 2.4.1 A]
 • Entangentskommandon (+ och -) finns för in- och utzoomning i kartan. [WCAG 2.1.4 A]
 • Vissa ikoner hamnar utanför menyn vid förstorning. [WCAG 1.4.4 AA]
 • Olika punkttyper särskiljs enbart med färg, och ej form, i kartan. [WCAG 1.4.1 A]
 • Det är otillräcklig kontrast mellan den gröna bakgrundsfärgen och den vita titeltexten. [WCAG 1.4.3 AA]
 • Det är otillräcklig kontrast mellan de gråa nyanserna i menyn. [WCAG 1.4.11 AA]
 • Alternativtext för dekorativa bilder och bilder i kartan hanteras inte korrekt. [WCAG 1.1.1 A]
 • Fieldset och legend saknas ofta. [WCAG 3.3.2]
 • ARIA och role används inte konsekvent. [WCAG 1.3.1 A]
 • Flera knappar saknar maskinläsbar text. [WCAG 2.5.3 A]
 • Hjälpmedel kan inte presentera meddelanden som inte är i fokus. [WCAG 4.13 AA]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31/12 2020.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten 25/11 2019.

Tjänsten Hitta Stompunkt publicerades den 21/2 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25/11 2019.

Länk till tjänst: http://stompunkt.lantmateriet.se/ 

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Kartsök och ortnamn är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt.

Länk till tjänsten: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ 

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Kartutskrift är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt.

Länk till tjänsten: https://kartutskrift.lantmateriet.se/

Tillgänglighetsredogörelse för lantmateriet.se

För närvarande uppfyller webbplatsen lantmäteriet.se delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Mediaslider saknar tydlig pausfunktion [WCAG 2.2.2 A]
 • Dokument saknar beskrivande titlar [WCAG 2.4.2 A]
 • Det är inte tydligt var fokus är om man tabbar på puffar [WCAG 2.4.7 AA]
 • Cookie consent rutan hamnar sist i fokusordningen [WCAG 2.4.3 A]
 • Sidan klarar inte av zoomning av text till 200% [WCAG 1.4.4 AA]
 • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alt tagg [WCAG 1.1.1 A]
 • Formulär saknar taggen autocomplete [WCAG 1.3.5 AA]
 • Formulär inmatning fel markeras inte korrekt för skärmläsare [WCAG 3.3.1 A]
 • Förslag på korrekt inmatning presenteras inte alltid för användaren [WCAG 3.3.3 AA]
 • Alternativ erbjuds inte om en inspelning enbart består av ljud eller video [WCAG 1.2.1 A]
 • Inspelad rörlig media textas inte alltid [WCAG 1.2.2 A]
 • Det saknas tids oberoende alternativ eller en ljudbeskrivning av all förinspelad video [WCAG 1.2.3 A]
 • Det saknas ljudbeskrivningar av all förinspelad video [WCAG 1.2.5 AA]
 • Alla komponenter i användargränssnittet har inte en roll som hjälpmedel kan komma åt [WCAG 4.1.2 A]
 • Statusmeddelanden kan inte bli automatiskt tydliggjorda genom role-attribut, aria-live eller liknande, utan att först få fokus. [WCAG 4.1.3 AA]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Vi gör dagligen en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för tjänsten.

Webbplatsen lantmäteriet.se publicerades den 12 juni 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 november 2019.

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Tjänsten Min karta är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt.

Länk till tjänst: https://minkarta.lantmateriet.se/

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (öppnas i nytt fönster). 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.lantmateriet.se med hjälp verktyget SiteImprove. Senaste bedömningen gjordes i april 2018.

Webbplatsen publicerades den 12 juni 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 november 2019.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more