Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Nya riktlinjer för sammanträden och fältarbete

Från och med den 21 september 2020 är det möjligt att nu även hålla sammanträden inomhus samt bjuda in kunder till fältarbete. Vi följer dock fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär en del begränsningar.

Huvudregeln är fortfarande att vi håller sammanträden på distans. Om inte det är möjligt kan vi i andra hand kalla till möte utomhus, kanske då främst när det gäller mindre grupper. I tredje hand kan vi nu också hålla sammanträde inomhus.

Till fysiska möten bjuder vi högst in 50 personer, inklusive Lantmäteriets egen personal, där vi alltid ser till att upprätthålla fysisk distansering och välkomnar endast de som är symptomfria. Men det går alltid att delta via telefon, eller skicka ett ombud, om man av en eller annan anledning inte vill eller kan delta. I de fall där det inte är möjligt att genomföra ett sammanträde, exempelvis med för stora grupper, kan det komma att skjutas fram i tid.

Bakgrunden till det nya beslutet är coronapandemins utveckling, att smittspridningen klingat av och stabiliserat sig, och Folkhälsomyndighetens förslag på ändrade riktlinjer som bland annat öppnar för fler deltagare vid allmänna sammankomster.

Lantmäteriets utgångspunkt under pandemin har hela tiden varit att verksamheten ska kunna fungera som vanligt så långt det går. Det här beslutet öppnar för att vi ska kunna slutföra många ärenden som vi under våren och sommaren har fått skjuta upp. Att få rull på dem är viktigt för våra kunder, men även för samhället och samhällsbyggandet i stort.

Har du/ni frågor, kontakta gärna handläggaren i ärendet.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website