Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Uppdaterade riktlinjer gällande sammanträden

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 i landet har vi uppdaterat våra riktlinjer gällande sammanträden.
Från och med fredag 30 oktober kommer vi att hålla våra sammanträden digitalt, där så är möjligt. Beslutet gäller tills vidare.

De möten som i närtid är inbokade kommer i de fall det är möjligt omvandlas till digitala möten. Möten som ej går att genomföra på det sättet kommer att skjutas på framtiden.
Lantmäteriets utgångspunkt under pandemin har hela tiden varit att verksamheten ska kunna fungera som vanligt så långt det går.

Vi följer Folkhälsomyndighetens, och andra myndigheters, rekommendationer noga och tar utifrån det ställning till om våra riktlinjer bör omprövas.

Har du/ni frågor om hur det här påverkar ert ärende, kontakta gärna din handläggare för mer information.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website