Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Beställning av fastighetsförteckning

Fastighetsförteckningen innehåller alltid berörda fastigheter, lagfarna eller taxerade ägare, registrerade samfälligheter, anläggningssamfälligheter, ledningsrätter, officialrättigheter, inskrivna avtalsrättigheter, allmänna vägar, fornlämningar samt planer och bestämmelser inom planområdet.

Beställningen avser detaljplan, vägplan, järnvägsplan med mera. Förteckningen levereras i pappersformat och debitering utgår med 1000 kr per timme plus moms.

Vid frågor, kontakta Lantmäteriets kundcenter på e-post kundcenter@lm.se eller telefon 0771-63 63 63.

Beställning av fastighetsförteckning

Ange vilken kommun ärendet gäller.
Någon i planen ingående fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning.
Ange om du önskar en ny fastighetsförteckning eller om du vill uppdatera en befintlig.
Om fastighetsförteckningen ska uppdateras, ange befintligt ärendenummer.

Beställare (dokumentmottagare)

Ange namn på den kommun eller myndighet det gäller

Fakturamottagare

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more