Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Hydrografi i nätverk

Hydrografi bildar basen för många andra geodata och inte minst för analyser av allt i landskapet som har kopplingar till vatten.
Hydrografi i nätverk
Ur SIS standard för Ytvattensystem SS 637008:2006.

Behovet av bra hydrografiska data med en god geografisk beskrivningsnivå och sammanhållen struktur är stort inom flera verksamhetsområden. Bra data möjliggör korrekta bedömningar bland annat inom miljösektorn och i klimatanpassningsarbetet.
Lantmäteriet och SMHI har därför initierat en samverkan kring hydrografi och skapat ett rikstäckande hydrografiskt nätverk, som kan laddas hem i produkten Hydrografi Nedladdning och visas i produkten Hydrografi Visning Inspire.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website